Hållbart resande

Turism måste vara hållbar – inte enbart miljömässigt utan även socialt och ekonomiskt. Apollo hjälper hundratusentals människor varje år att besöka andra länder, annorlunda miljöer och olika kulturer. Som stor researrangör vill och måste Apollo arbeta för en hållbar turism. Apollo bedriver därför ett aktivt arbete för att uppnå detta och är bland annat den första nordiska researrangör som certifierats enligt Travelifes kriterier för researrangörer. Vill du bo på ett hotell som drivs och agerar hållbart? Välj något av våra Travelifecertifierade hotell.

Apollos hållbarhetsarbete innebär ett fokus på natur, miljö och medmänniskor där de positiva effekterna av vårt resande ska överväga de negativa. Arbetet fokuseras på:

Apollo arbetar aktivt med att maximera de positiva effekterna av verksamheten och att minimera de negativa. Du som resenär ska känna trygghet i att Apollo arbetar för att förhindra exploatering av barn, utnyttjande av arbetskraft, rovdrift på nödvändiga naturresurser eller klimatpåverkan.