Apollos hållbarhetsarbete

Apollo vill göra det enkelt för människor att upptäcka nya delar av världen, olika kulturer, språk, religioner, traditioner, dofter och smaker. Vi är besjälade av idén att kunskapen om, upplevelsen av, och interaktionen med våra värdländer bidrar positivt till att öka insikten, respekten och förståelsen för människor från olika kulturer och länder.

Apollos hållbarhetsarbete fokuserar på hela resan: hemma, på flyget och ute på destinationerna. Arbetet är inriktat på mänskliga rättigheter, klimatförändringar, hållbara produkter och en hållbar leverantörskedja.

  • Apollo ökar kontinuerligt hållbarhetskraven på leverantörer och samarbetspartners. 
  • Apollo arbetar aktivt för att minimera sitt klimatavtryck.
  • Apollo arbetar, genom branschsamarbeten, aktivt för att bidra till utvecklingen av hållbar turism.

Sedan 2015 är Apollo en del av den privatägda tyska koncernen REWE Group. REWE Groups hållbarhetsstrategi fokuserar på alla dess verksamhetsområden, för att skapa och tillgängliggöra hållbara alternativ inom turism och konsumtion. Här kan du läsa mer om REWE Groups hållbarhetsarbete.

Apollo tillhör DERTOUR Group vars hållbarhetsarbete sammanfattas “Committed to the World”. Här kan du läsa mer om DERTOURS hållbarhetsarbete och det arbete som utförs inom ramen för DERTOUR Foundation

Våra certifieringar


Vårt hållbarhetsarbete