Hållbart resande

Vi tror på hållbart resande

Varje år reser nästan en miljon resenärer med Apollo. En omfattande reseverksamhet innebär ett stort ansvar. Vi är medvetna om att turism för med sig både positiva och negativa effekter. Vi arbetar aktivt för att maximera de positiva effekterna och minimera de negativa för att skapa ett hållbart resande.

Apollo vill göra det enkelt för människor att upptäcka nya delar av världen, olika kulturer, språk, religioner, traditioner, dofter och smaker. Vi är besjälade av idén att kunskapen om, upplevelsen av, och interaktionen med våra värdländer bidrar positivt till att öka insikten, respekten och förståelsen för människor från olika kulturer och länder.

Apollos hållbarhetsarbete fokuserar på hela resan: hemma, på flyget och ute på destinationerna. Arbetet är inriktat på mänskliga rättigheter, klimatförändringar, hållbara produkter och en hållbar leverantörskedja.

  • Apollo ökar kontinuerligt hållbarhetskraven på leverantörer och samarbetspartners. 
  • Apollo arbetar aktivt för att minimera sitt klimatavtryck.
  • Apollo arbetar, genom branschsamarbeten, aktivt för att bidra till utvecklingen av hållbar turism.

Samarbetspartners

Travelife

GreenSeat

SOS Barnbyar

World Animal Protection

ECPAT