Hållbart resande

Vi tror på hållbart resande

Varje år reser nästan en miljon resenärer med Apollo. En omfattande reseverksamhet innebär ett stort ansvar. Vi är medvetna om att turism för med sig både positiva och negativa effekter. Vi arbetar aktivt för att maximera de positiva effekterna och minimera de negativa för att skapa ett hållbart resande.

Apollo vill göra det enkelt för människor att upptäcka nya delar av världen, olika kulturer, språk, religioner, traditioner, dofter och smaker. Vi är besjälade av idén att kunskapen om, upplevelsen av, och interaktionen med våra värdländer bidrar positivt till att öka insikten, respekten och förståelsen för människor från olika kulturer och länder.

Apollos hållbarhetsarbete fokuserar på hela resan: hemma, på flyget och ute på destinationerna. Arbetet är inriktat på mänskliga rättigheter, klimatförändringar, hållbara produkter och en hållbar leverantörskedja.

  • Apollo ökar kontinuerligt hållbarhetskraven på leverantörer och samarbetspartners. 
  • Apollo arbetar aktivt för att minimera sitt klimatavtryck.
  • Apollo arbetar, genom branschsamarbeten, aktivt för att bidra till utvecklingen av hållbar turism.

Sedan 2015 är Apollo en del av den privatägda tyska koncernen REWE Group. REWE Groups hållbarhetsstrategi fokuserar på alla dess verksamhetsområden, för att skapa och tillgängliggöra hållbara alternativ inom turism och konsumtion. Här kan du läsa mer om REWE Groups hållbarhetsarbete.

Apollo tillhör DER Touristik vars hållbarhetsarbete sammanfattas “Committed to the World”. Här kan du läsa mer om DER Touristiks hållbarhetsarbete och det arbete som utförs inom ramen för DER Touristik Foundation

Inom Apollo


Vi strävar efter att vår administrativa verksamhet blir klimatsmart. Vår ambition är att personalen ska vara utbildad, motiverad och engagerad att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer

På våra flyg


Vi försöker fylla flygen till sista plats och så långt det är möjligt flyga non-stop til våra resmål. Vi försöker göra det med klimateffektiva flygplan för att reducera bränsleförbrukningen så mycket det går. 
 

Läs mer

På våra resmål


Vi arbetar aktivt för att främja mänskliga rättigheter och skydda barn och unga mot sexuell exploatering på resmålen. Vi strävar efter att erbjuda fler hållbarhetscertifierade/miljömärkta hotell och se till att code of conduct följs.

 

Läs mer


Samarbetspartners

GreenSeat

Sedan 2007 klimatkompenserar Apollo för alla sina tjänsteresor till den nederländska organisationen GreenSeat. Klimatkompenserar du genom GreenSeat bidar du till att utveckla tillgången av hållbar energi i utvecklingsländer och minskar inte bara koldioxidutsläppen, utan förbättrar också levnadsstandarden för hushållen i utvecklingsländerna.

Läs mer »

World Animal Protection

World Animal Protection

Apollo har sen 2014 ett långsiktigt samarbete med World Animal Protection. Samarbetet syftar till att erbjuda ett utflyktprogram som är mer djurvänligt genom att ta bort utflykter där djur riskerar att fara illa. Det är ett steg på vägen mot att erbjuda ett mer hållbart utflyktprogram.

Läs mer »


 

Travelife

Travelife

En hållbarhetscertifiering med fokus på systematiskt miljöarbete, mänskliga rättigheter och lokal förankring. Sedan 2009 har Apollo samarbetat med Travelife och uppmuntrat hotellpartners att ansluta sig för att arbeta för hållbar turism.

Läs mer »

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar

Varje år skänker Apollo pengar som går direkt till SOS Barnbyars arbete för barns rätt till en trygg uppväxt. Apollos resenärer kan också skänka pengar i samband med sin resebokning. Under 2019 donerade Apollo tillsammans med kunder och partners 800 000 kr till SOS Barnbyar. 

Vi vill utbringa ett stort tack till de partners som genom sitt stöd bidragit till att öka donationerna, se fullständig lista här

Läs mer »

Green Key

Apollo samarbetar sedan 2018 med Green Key, en miljömärkning som kräver en uttalad miljöpolicy, årliga miljömål och handlingsplaner, men också socialt ansvarstagande, kommunikation och samverkan med både gäster och andra intressenter.

Läs mer »


 

ECPAT

ECPAT

2001 skrev Apollo under uppförandekoden, The Code. Det innebär att Apollo förbundit sig att ha en policy mot barnsexhandel, att all personal utbildas, att kunder informeras i frågor som rör barnsexhandel, att alla samarbetskontrakt har en klausul, och att Apollo årligen rapporterar till ECPAT.

Läs mer »