Samarbetspartners

World Animal Protection

Apollo har sen 2014 ett långsiktigt samarbete med World Animal Protection. Samarbetet syftar till att erbjuda ett utflyktprogram som är mer djurvänligt genom att ta bort utflykter där djur riskerar att fara illa. Det är ett steg på vägen mot att erbjuda ett mer hållbart utflyktprogram.

Travelife

En hållbarhetscertifiering med fokus på systematiskt miljöarbete, mänskliga rättigheter och lokal förankring. Sedan 2009 har Apollo samarbetat med Travelife och uppmuntrat hotellpartners att ansluta sig för att arbeta för hållbar turism. 

ECPAT

2001 skrev Apollo under uppförandekoden, The Code. Det innebär att Apollo förbundit sig att ha en policy mot barnsexhandel, att all personal utbildas, att kunder informeras i frågor som rör barnsexhandel, att alla samarbetskontrakt har en klausul, och att Apollo årligen rapporterar till ECPAT.

Green Seat

Sedan 2007 klimatkompenserar Apollo för alla sina tjänsteresor till den nederländska organisationen Green Seat. Novair var det första flygbolaget att erbjuda sina passagerare möjligheten att klimatkompensera ombord på flyget.

SOS Barnbyar

Varje år skänker Apollo minst 500 000 kronor som går direkt till SOS Barnbyars arbete för barns rätt till en trygg uppväxt. Apollos resenärer kan också skänka pengar i samband med sin resebokning på webben.