Våra samarbetspartners

Apollo har under de senaste åren skapat ett antal strategiska partnerskap, utvalda för att täcka de olika områdena av företagets hållbarhetsarbete, såsom mänskliga rättigheter, sexturism, djurskydd etc. Dessa partnerskap gäller på nordisk nivå och utöver detta kan varje lokal marknad välja lokala partners och projekt. Partnerskapen omfattar en mängd dimensioner såsom utbildningar, seminarier, donationer, föreläsningar och kundaktiviteter.


Travelife

Travelife är en hållbarhetscertifiering med fokus på systematiskt miljöarbete, mänskliga rättigheter och lokal förankring. Sedan 2009 har Apollo samarbetat med Travelife och uppmuntrat hotellpartners att ansluta sig för att arbeta för hållbar turism.

Läs mer om Travelife

World Animal Protection

Apollo har sen 2014 ett långsiktigt samarbete med World Animal Protection. Samarbetet syftar till att erbjuda ett utflyktprogram som är mer djurvänligt genom att ta bort utflykter där djur riskerar att fara illa. Det är ett steg på vägen mot att erbjuda ett mer hållbart utflyktprogram.

Läs mer om World Animal Protection

SOS Barnbyar

Varje år skänker Apollo pengar som går direkt till SOS Barnbyars arbete för barns rätt till en trygg uppväxt. Apollos resenärer kan också skänka pengar i samband med sin resebokning. Under 2019 donerade Apollo tillsammans med kunder och partners 800 000 kr till SOS Barnbyar. 

Vi vill utbringa ett stort tack till de partners som genom sitt stöd bidragit till att öka donationerna, se fullständig lista här

Läs mer om SOS Barnbyar

Green Key

Apollo samarbetar sedan 2018 med Green Key, en miljömärkning som kräver en uttalad miljöpolicy, årliga miljömål och handlingsplaner, men också socialt ansvarstagande, kommunikation och samverkan med både gäster och andra intressenter.

Läs mer om Green Key

Greenseat

Sedan 2007 klimatkompenserar Apollo för alla sina tjänsteresor till den nederländska organisationen GreenSeat. Klimatkompenserar du genom GreenSeat bidar du till att utveckla tillgången av hållbar energi i utvecklingsländer och minskar inte bara koldioxidutsläppen, utan förbättrar också levnadsstandarden för hushållen i utvecklingsländerna.

Läs mer om Greenseat

ECPAT

2001 skrev Apollo under uppförandekoden, The Code. Det innebär att Apollo förbundit sig att ha en policy mot barnsexhandel, att all personal utbildas, att kunder informeras i frågor som rör barnsexhandel, att alla samarbetskontrakt har en klausul, och att Apollo årligen rapporterar till ECPAT.

Läs mer om ECPAT