Resevillkor

Allmänna och särskilda villkor

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges på underliggande sidor som nås från vänstermenyn.

De allmänna villkoren har antagits i överenskommelse mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket.

De särskilda villkoren som anges i kursiv text är särskilda villkor för Apollo och kompletterar de allmänna resevillkoren.

Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra resevillkor. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.