Resevillkor

De allmänna resevillkoren och arrangörens särskilda resevillkor är en del av avtalet.

Observera att:

För dig som har bokat en resa före den 1 augusti 2018 gäller Resor bokade före 1 augusti 2018.

För dig som har bokat en resa från den 1 augusti 2018 gäller Resor bokade från 1 augusti 2018.

För dig som har bokat en resa från den 10 juli 2019 gäller Resor bokade från 10 juli 2019.

De särskilda villkoren som anges i kursiv text är särskilda villkor för Apollo och kompletterar de allmänna resevillkoren.

Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av resevillkoren.

Läs vår personuppgiftspolicy