Resevillkor

Allmänna och särskilda villkor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges på underliggande sidor som nås från vänstermenyn.

De särskilda villkoren som anges i kursiv text är särskilda villkor för Apollo och kompletterar de allmänna resevillkoren.

Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra resevillkor. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.