Resevillkor för utflykter (efter 1 juli 2019)

Allmänt

Utflykter kan bokas/köpas via Apollos webbsida eller Reseapp eller direkt på resmålet.

Apollo är ett skandinaviskt företag och utflykter kan därför ske med reseledare från Sverige, Norge, Danmark eller Finland. På vissa resmål och under vissa perioder, till exempel i storstäder respektive under lågsäsong, sker de flesta utflykter med engelsktalande guide. Det förekommer också utflykter utan guide.

Pris och betalning

Priset för en utflykt kan variera under en säsong och det kan förekomma kampanjpriser under utvalda perioder på utvalda utflykter.

Det aktuella priset för vald utflykt anges vid bokningstillfället.På majoriteten av Apollos utflykter medföljer barn under 2 år kostnadsfritt och barn mellan 2-11 år erbjuds rabatterat pris, lokala avvikelser kan dock förekomma och informeras om vid bokning.

Utflykter som bokas via webben eller Apollos Reseapp betalas med betalkort/kreditkort (ej American Express och Diners) i SEK/NOK/DKK eller EUR. Valutan styrs av vilken nordisk webbsida eller Reseapp som bokningen har gjorts på/i.

 På resmålet kan betalning ske med betalkort/kreditkort i SEK/NOK/DKK/EUR. Vi tar inte emot kontanter.

Avbokning

Avbokning av en utflykt måste ske senast 24 timmar (1 dygn) före utflyktens avgång för full återbetalning.

Vid avbokning på grund av sjukdom krävs, för full återbetalning, ett läkarintyg och att utflykten har avbokats före utflyktens avgång. Avbokning ska dock ske så snart sjukdomen är känd och ska göras till Apollos personal på resmålet. Läkarintyg måste uppvisas inom 36 timmar från avbokning av utflykten. Om någon i sällskapet blir sjuk och hela sällskapet önskar avboka utflykten, måste Apollos personal på resmålet kontaktas för information gällande eventuella möjligheter till återbetalning.

Ändrade eller inställda utflykter

Det kan förekomma att tid och upphämtningsplats ändras efter att utflykten är bokad. Den nya tiden och upphämtningsplatsen kommer då att meddelas via sms eller telefonsamtal till det mobilnummer som resenären uppgav vid bokningstillfället.

 Utflykterna kan under säsongen få ändrat program, utgå, byta dag eller ställas in på grund av att lägsta antalet deltagare inte uppnåtts. Även lokala restriktioner, väder och skäl som Apollo inte kan råda över kan medföra att färdrutter läggs om, både väg-och tidsmässigt, eller att utflykten ställs in.

Skulle en utflykt behöva ställas in, meddelar Apollo  detta så snart som möjligt  via sms eller telefonsamtal till det mobilnummer som resenären angav vid bokningstillfället och pengarna återbetalas. Eventuella merkostnader som resenären erhåller anledning av att utflykten stalls in, ersätts/återbetalas inte.

Alla eventuella ändringar och/eller avbokningar av utflykter sker via sms eller telefonsamtal till det mobilnummer som resenären uppgav vid bokningstillfället. Det är därför av yttersta vikt att resenären finns tillgänglig på det telefonnummer som uppgavs vid bokningstillfället.

Återbetalning

Återbetalning av avbokad eller inställd utflykt sker till det betalsätt och i den valuta som köparen använt vid köptillfället av utflykten. Återbetalning till kort kan dröja upp till 14 dagar från att avbokningen är gjord.

Ändras flyg och/eller hotell (avseende din inbokade resa till resmålet) så att inbokad utflykt ej kan genomföras, återbetalas utflyktens pris om inte en annan likvärdig utflykt kan erbjudas.

 

2019-06-26