Villkor endast flygbiljetter (reguljärflyg och charter)

Apollo säljer flygbiljetter både med charterflyg och reguljärflyg. Apollo är förmedlare av flygbiljetter och ansvarar inte för fel i flygningen. Flygbolag omfattas av olika internationella konventioner som reglerar passagerares rättigheter, särskilt luftfartslagen, Montrealkonventionen och Warszawakonventionen.

Köp av endast flygbiljetter omfattas inte av paketreselagen eller de allmänna villkoren för paketresor. Villkoren nedan gäller för köp av endast flygbiljetter (charterflyg och reguljärflyg).

1. Avtal

Villkoren för köp av endast flygbiljetter reglerar avtalet mellan Apollo och kunden. Den som bokar biljetterna – huvudbokaren – är bunden av avtalet när bokningen betalas i enlighet med Apollos betalningsvillkor (se avsnitt 3). Huvudbokaren accepterar villkoren för alla resenärer i bokningen vid bokningstillfället.

Man måste vara över 18 år för att boka endast flygbiljett hos Apollo.

Apollo tillåter ej köp av endast flygbiljetter om du har för avsikt att paketera med eget hotell eller landarrangemang för vidare försäljning som paketresa. Vi tillåter inte heller köp av endast flygbiljetter för att sälja dessa vidare

 

2. Avtalets omfattning

Avtalet omfattar de tjänster och arrangemang som är överenskommet mellan kunden och Apollo, och som framgår av bekräftelsen/informationen under ”Min Resa” på apollo.se. Vidare är även information som lämnas i bokningsdialogen en del av avtalet. Kunden ansvarar för att ta del av all information som kan vara relevant för bokningen.

Flygbiljetter ska användas i korrekt ordningsföljd. Kunden kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

Resan kan endast användas av de personer som anges på biljetten. Varken utresan eller hemresan kan överföras till andra.

3. Pris och biljettyper

Det angivna priset inkluderar obligatoriska skatter och avgifter. Observera att i flera länder måste en flygplatsskatt betalas vid avresa som inte ingår i biljettpriset. Beloppet varierar mellan de olika länderna och betalas direkt på flygplatsen.

Reguljärflyg

Handbagage: Ingår. Reglerna varierar mellan flygbolagen.
Incheckat bagage: Mot avgift (köps vid bokningstillfället). Reglerna varierar mellan flygbolagen.
Mat ombord: Ingår ej (kan förbokas direkt hos vissa flygbolag). Undantag: Vissa långdistansflygningar inkluderar mat.
 

Charterflyg:

Handbagage: Ingår.
Incheckat bagage: Mot avgift (köps vid bokningstillfället).
Mat ombord: Mot avgift (köps vid bokningstillfället).
Återbetalning: Full återbetalning inom 24 timmar efter bokningstillfället.
Ombokning: Ej möjligt.
Avbokning: Ingen återbetalning av inbetalt belopp.
Namnbyte: Mot avgift för 500 kronor per person.

Tillägg: Flygbiljett Flex

Detta tillägg kan köpas vid bokningstillfället för 400 kronor per person per väg.

Handbagage: Ingår
Incheckat bagage: Extra avgift (köps vid bokningstillfället)
Mat ombord: Mot avgift (köps vid bokningstillfället)
Återbetalning: Full återbetalning inom 24 timmar efter bokningstillfället.  
Ombokning: Möjligt fram till 14 dagar före avresa. Eventuell prisskillnad betalas av kunden.
Avbokning: Full återbetalning fram till 30 dagar innan avresa. Tillägget för Flygbiljett Flex (400 kr per person och väg) återbetalas inte. Sker avbokning senare än 30 dagar före avresa sker ingen återbetalning.
Namnbyte: Kostnadsfritt fram till 24 timmar innan avresa.

4. Betalning

Flygbiljetter med reguljärflyg
Endast flygbiljetter med reguljärflyg måste betalas omedelbart vid bokningstillfället.

Flygbiljetter med charterflyg
Anmälningsavgiften skall vara Apollo tillhanda omdelebart vid bokning av resan. 
Slutbetalningen skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresedagen. 

Apollos anmälningsavgift är 2 000 kr per person för resor inom Europa (inklusive Norden), 2 500 kr per person för resor till Kanarieöarna, Madeira, Mellanöstern och norra Afrika samt 4 000 kr per person för långdistansresor. 

 

5. Kundens ansvar för bokningen

Namnen på alla som omfattas av beställningen ska anges i bokningsdialogen. Det är mycket viktigt att alla namn skrivs så som de är skrivna i passet.

Huvudbokaren ska ange sin adress samt telefonnummer och e-postadress där de kan kontaktas före och under vistelsen. Eventuella ändringar i kontaktuppgifterna måste omedelbart meddelas Apollo.

Huvudbokaren ansvarar för att se till att övriga i resesällskapet informeras om all relevant information för bokningen och har tillgång till dokument som rör denna. Vidare ansvarar huvudbokaren för att all information som lämnas i beställningen är korrekt. Felaktig eller ofullständig information (inklusive felstavat namn) utgör inte grund för kompensation eller prisavdrag.

Eventuella ändringar i bokningen kan endast göras av huvudbokaren, och ändringar i bokningen som görs av Apollo informeras till huvudbokaren på det telefonnummer och/eller e-postadress som anges i bokningen. Huvudbokaren är ansvarig för att vidarebefordra detta till övriga resenärer. Huvudbokaren ansvarar även för betalning av bokningen i enlighet med betalningsvillkoren.

6. Ändring och avbokning

Reguljärflyg:

Reguljära flygbiljetter kan i regel inte avbokas eller ändras. Vid avbokning eller ändring debiteras en avgift som motsvarar den kostnad som Apollo drabbas av på grund av detta. Det tillkommer även en administrationsavgift på 750 kronor. Namnbyte på reguljärflygbiljetter är möjligt på vissa flygbolag mot en avgift, från 500 kronor per person.

Charterflyg:

Återbetalning: Full återbetalning inom 24 timmar efter bokningstillfället.
Ombokning: Ej möjligt.
Avbokning: Ingen återbetalning.
Namnbyte: Mot avgift, 500 kronor per person.

Med tillägget Flygbiljett Flex

Återbetalning: Full återbetalning inom 24 timmar efter bokningstillfället.  
Ombokning: Möjligt fram till 14 dagar före avresa. Eventuell prisskillnad betalas av kunden.  
Avbokning: Möjligt fram till 30 dagar före avresa. Eventuella tilläggsavgifter återbetalas inte.  Sker avbokning senare än 30 dagar före avresa sker ingen återbetalning.
Namnbyte: Kostnadsfritt fram till 24 timmar innan avresa.

Apollos avbokningsskydd kan inte tecknas vid köp av endast flyg biljetter ( reguljär och charter). Har du inte avbokningsskydd via din reseförsäkring eller via ditt köp med kreditkort, rekommenderar vi att du köper avbokningsskydd hos vår samarbetspartner Gouda.

6. Eventuella ändringar

Information om ändringar av flygtider, inställda flyg med mera meddelas alltid huvudbokaren på de kontaktuppgifter denne lämnat i bokningen.

Resenären ansvarar för att denne har aktuella resedokument. För charterflyg är biljetten tillgänglig under ”Min Resa” på apollo.se cirka 14 dagar före avresa.

Flera reguljära flygbolag arbetar med så kallad "code sharing", dvs. två eller flera flygbolag delar samma flygning. En plats kan köpas av ett flygbolag på en flygning som utförs av ett annat flygbolag under ett annat flygnummer eller flygkod. Produkter och tjänster som erbjuds kan skilja sig åt mellan flygbolagen. Information om vilket flygbolag som utför flygningen kommer att tillhandahållas vid bokningstillfället och på biljetten.

7. Reklamationer

Eventuella reklamationer måste göras utan onödigt dröjsmål. Vid förseningar, inställda avgångar och/eller överbokningar ska reglerna i EU-förordning 261/04 tillämpas och eventuella anspråk enligt denna förordning ska riktas till lufttrafikföretaget (flygbolaget).

8. Bagage

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker så som elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att transportera farligt gods ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är till exempel vapen av olika slag, komprimerad gas, frätande och brandfarliga ämnen, färg, fyrverkerier samt gift och andra ämnen som innehåller bakterier eller virus. Mer information om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler finns på respektive flygbolags hemsida.

9. Hantering av personuppgifter

DERTOUR Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) skyddar din integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Apollo. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy och vår integritetspolicy här.