Pass och visum

För att inget ska komma i vägen för din semester, bör du läsa reglerna för pass och visum noga. Nedan finner du villkor för våra vanligaste destinationer. För allmän passinformation se polisens hemsida.

Informationen nedan gäller endast för reslängder som är presenterade i Apollos program. Uppgifterna gäller för svenska medborgare. För inresa till vissa länder krävs visum och det är resenärens ansvar att se till att erforderligt visum finns vid avresa, se paragraf  9:3 i de allmänna resevillkoren. Visumansökningar handläggs av respektive lands ambassad. För svenska medborgare samt innehavande av dubbla medborgarskap kan andra pass och visumregler gälla. Kontrollera detta med ambassaden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar vad gäller priser, pass- och visumregler. 

OBSERVERA! Passexpeditionen på Arlanda stänger den 3 november 2023, provisoriska pass kommer därefter inte att kunna utfärdas på flygplatsen. Apollo ansvarar inte för följderna om en resenär inte har giltigt pass eller visum. 

Id-kontroll av flygpassagerare

Enligt EU-direktiv har Sverige infört krav på ID-kontroll av passagerare också vid incheckning och ombordstigning på planet. Detta för att säkerställa att en passagerare som har checkat in bagage också medföljer på flygningen. Kravet gäller samtliga utrikesavgångar. Godkända ID-handlingar är pass, körkort och SIS märkta ID-kort, där din nationalitet framgår.

Schengen

Vid in- och utresa i land som står utanför Schengensamarbetet sker kontroll av dina resedokument inklusive pass på sedvanligt vis. Vid in- och utresa i land som ingår i Schengensamarbetet sker ofta ID-kontroll i samband med incheckningen. Däremot sker ingen passkontroll från polisens sida. Det nationella identitetskortet, som utfärdas av Polisen och som gäller för resa inom Schengenområdet, är ett fullt acceptabelt ID-kort för användning som resehandling inom Schengen. Det styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Det godtas av flygbolag, rederier, bussbolag och hotell.

Pass

I många länder måste du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell eller på anmodan av polis eller annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen. Vi rekommenderar därför att du alltid tar med ditt pass, vart du än reser. Detta gäller såväl barn som vuxna. Observera att det krävs pass med fotografi även för spädbarn. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. För exakt information, kontakta berörd ambassad.

Observera att vid utresa från Sverige till ett land utanför EU/EES, måste svenska medborgare alltid resa med ett giltigt pass enligt svensk passlag, även om du kan komma in i landet du besöker med det nationella ID-kortet.

Kontrollera att ditt pass är giltigt inför resan. Beställ nytt pass i god tid. Kontrollera att ingen sida i passet på något sätt är skadad. Ett pass som är trasigt är inte giltigt.

För ytterligare frågor om pass, läs mer på polisens hemsida. Passexpeditionen på Arlanda stänger den 3 november 2023, provisoriska pass kommer därefter inte att kunna utfördas på flygplatsen. Apollo ansvarar inte för följderna om en resenär inte har giltigt pass eller visum.


Albanien

För svenska medborgare krävs inget visum för vistelser upp till 90 dagar. Passet måste vara giltigt i minst 3 månader från inresedatumet till landet.

Du som reser med barn behöver ytterligare dokumentation om barnet reser med endast en förälder, om ditt barn inte har samma efternamn som båda föräldrarna eller om barnet reser utan föräldrar men med andra vuxna såsom  mor- och farföräldrar, vänner eller släktingar. Läs mer här.

Om du reser till Saranda, Himara eller Dhermi där inresan sker via Grekland behöver du lämna passuppgifter till Apollo senast 14 dagar innan avresa. Ett formulär skickas till mejladressen i din bokning innan avresa. Du kan också lämna dina uppgifter här.

 För övrig information hänvisar vi till Albanska ambassaden på telefon 08-731 09 20 eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/13340/Albanien-i-Stockholm

Bulgarien

För svenska medborgare krävs inget visum för inresa till Bulgarien. Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i landet. För övrig information, kontakta Bulgariens ambassad på 08-723 09 38 eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/3325/Bulgarien-i-Stockholm

Cypern

För svenska medborgare krävs inget visum. Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i landet. För övrig information hänvisar vi till Cyperns ambassad på telefon 08-24 50 08 eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/3472/Cypern-i-Stockholm

Danmark

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Det krävs dock att du kan legitimera dig vid behov samt uppvisa giltig resehandling vid inresa till Sverige.

Medtag giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort. 

För ytterligare information kontakta den Danska ambassaden

England

Svenska resenärer till Storbritannien behöver ha ett giltigt pass för att kunna resa in i landet. Ingen visering krävs.

Det nationella ID-kortet godkänns inte som giltig resehandling när svenska medborgare reser från Sverige till Storbritannien.

För ytterligare information kontakta Storbritanniens ambassad

Estland

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Estlands ambassad

Finland

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Det krävs dock att du kan legitimera dig vid behov samt uppvisa giltig resehandling vid inresa till Sverige.

Medtag giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort. 

För ytterligare information kontakta Finlands ambassad.

Frankrike

För svenska medborgare krävs inget visum för inresa till Frankrike. Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i landet. För övrig information hänvisar vi till Frankrikes ambassad på telefon 08-459 53 00 eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/13185/Frankrike-i-Stockholm

Georgien

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Georgiska utrikesministeriet

Grekland

För svenska medborgare krävs inget visum. Ditt pass måste vara giltigt under hela ditt besök i landet. För övrig information hänvisar vi till den grekiska ambassaden på telefon 08-545 660 10 eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/9969/Grekland-i-Stockholm

Holland

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Nederländernas ambassad.

Island

I princip gäller passfrihet för nordiska medborgare mellan de nordiska länderna. Oavsett detta kräver vissa transportbolag såsom båt och flyg uppvisande utav pass för ombordstigning, dvs ID-kort är inte tillräckligt.  

Inget visum krävs för nordiska medborgare.

För ytterligare information kontakta Islands ambassad.

Israel

För svenska medborgare ska passet vara giltigt i sex månader efter hemkomst.

Inget visum krävs för vistelse inom 90 dagar.

Vid inresa till Israel får svenska medborgare nu ett inresekort i passet (ett s.k. Border Control Entry Permit) i stället för en stämpel. Detta kort är ett bevis på att inresan i landet skett lagligt och ska behållas i passet under hela vistelsen.

För ytterligare information kontakta Israels ambassad.

Italien

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Italiens ambassad.

Kroatien

För svenska medborgare krävs det inget visum. Passet måste vara giltigt under hela din vistelse i landet. För mer information hänvisar vi till den kroatiska ambassaden på 08-44 05 280 eller besök deras hemsida

Malta

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Maltas Konsulat.

Nordmakedonien

För svenska medborgare ska passet vara giltigt i minst 3 månader efter planerad utresa från landet.

Inget visum krävs för vistelse inom 90 dagar.

För ytterligare information kontakta Nordmakedoniens ambassad

Norge

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Det krävs dock att du kan legitimera dig vid behov samt uppvisa giltig resehandling vid inresa till Sverige.

Medtag giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort.

För ytterligare information kontakta Norges ambassad.

Portugal

För svenska medborgare krävs inget visum. Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i Portugal. För mer information hänvisar vi till Portugals Ambassad på telefon 08-545 670 60 eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/11575/Portugal-i-Stockholm

Skottland

Svenska resenärer till Storbritannien behöver ha ett giltigt pass för att kunna resa in i landet. Ingen visering krävs.

Det nationella ID-kortet godkänns inte som giltig resehandling när svenska medborgare reser från Sverige till Storbritannien.

För ytterligare information kontakta Storbritanniens ambassad

Spanien

För svenska medborgare krävs inget visum. Passet måste vara giltigt under hela din vistelse i Spanien.

För mer information hänvisar vi till Spaniens ambassad på telefon 08-522 808 00 eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/13948/Spanien-i-Stockholm

Tjeckien

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Tjeckiens ambassad.

Turkiet

För svenska medborgare måste passet ha en giltighetstid på minst 150 dagar från ankomstdagen.

För mer information hänvisar vi till Turkiets ambassad på telefon 08-23 08 40 eller besök deras hemsida.

Tyskland

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Tysklands ambassad

Ungern

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Ungerns Ambassad

Österrike

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet. Inget visum krävs.

För ytterligare information kontakta Österrikes ambassad

Egypten

För svenska medborgare måste passet vara giltigt 6 månader efter hemkomst.

Turistvisum krävs för inresa. För resande med EU pass ordnas visumet vid ankomst till Egypten. Visumet levereras på flygplatsen i form av ett ”frimärke” i passet. En visumavgift tillkommer när du bokar din resa. Om du inte har svenskt pass ska du själv ordna med visum.

Var uppmärksam på du kan bli nekad inresa i landet med provisoriskt pass. För svenska medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Kontakta Egyptiska ambassaden för mer information.

Gambia

Pass: För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt i 6 månader efter hemkomst.

Visum: Inget visum krävs.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Gambia.

För ytterligare information kontakta Gambias ambassad.

Mauritius

För svenska medborgare måste passet vara giltigt under hela resan.  

För svenska medborgare krävs inget visum för vistelse upp till 90 dagar.  
Uppvisade av returbiljett samt hotellbokning krävs.  

Hälsoformulär: Alla resenärer måste fylla i ett digitalt hälsoformulär innan de checkar in på flygplatsen.
 
För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och visum kontakta Mauritius generalkonsulat.

Seychellerna

För svenska medborgare måste passet vara giltigt under hela resan. Anländer man till Seychellerna från eller via ett gula febern-drabbat området måste man kunna uppvisa ett så kallat “gult kort” med giltig vaccination mot gula febern för inresa i landet. För mer information vidrörande krav för inresa gällande gula febern kontakta Seychellernas konsulat.  

För svenska medborgare krävs inget visum, däremot krävs ett inresetillstånd, 'Travel Authorization'. Inresetillståndet ansöker du om själv via denna hemsida: https://seychelles.govtas.com/.  

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Seychellernas konsulat.    

Sydafrika

För svenska medborgare krävs det att ditt pass ska vara giltigt minst 30 dagar efter din planerade utresa från Sydafrika och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar.

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver vanligtvis inte söka visum innan avresan.

I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod.

Vaccination mot gula febern är ett krav från myndigheterna om du reser från ett drabbat område.

Barn under 18 ska ha med sig ett personbevis på engelska även om resan sker med målsman.

Reser barnet på egen hand eller med endast en målsman så krävs ytterligare dokumentation. För ytterligare information kontakta Sydafrikas ambassad.

Tunisien

För svenska medborgare ska passet vara giltigt för hela vistelsen. Tunisiska myndigheter kräver inte att passet är giltigt längre, men vissa flygbolag kräver att passet är giltigt minst tre månader innan du reser. Kontrollera med ditt flygbolag om ditt pass snart går ut.

Flyger ni med Braathens gäller det att ert pass är giltigt under hela vistelsen.  
 

För svenska medborgare krävs inget visum för vistelse upp till 90 dagar. För medborgare med födelseort utanför Sverige samt om du innehar dubbla medborgarskap kan andra inreseregler gälla. Kontakta Tunisiens ambassad för mer information. 

Var uppmärksam på att tex vissa visum och stämplar i ditt pass kan leda till att du nekas inresa.

Förenade Arabemiraten

För svenska medborgare krävs visum för inresa i Förenade Arabemiraten. För svenska medborgare fås visum vid ankomst (giltigt 90 dagar). Passet måste vara giltigt i minst sex månader vid ankomst till landet. Provisoriska pass accepteras inte. Personer vars pass innehåller Israeliska stämplar hänvisas till Förenade Arabemiratens ambassad. För övrig information hänvisar vi till Förenade Arabemiratens ambassad på telefon 08-411 12 44, e-post [email protected] eller besök https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/18792/Forenade-Arabemiraten-i-Stockholm

Indien

För svenska medborgare krävs det att passet ska vara giltigt 6 månader från inresa. Visum krävs. Handläggningstiden för visum varierar men är minst 4 dagar. Du kan göra en manuell ansökan eller ansökan för E-visum. Det krävs två tomma sidor i passet.

För mer information hänvisar vi till Indiens ambassad på telefon 08-10 70 08.

Visumansökan till Indien: https://indianvisaonline.gov.in/
E-visum: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
 

Indonesien / Bali

För svenska medborgare krävs inget visum för vistelse upp till 30 dagar. För vistelse längre än 30 dagar krävs visum. För inresa till Indonesien krävs en hemresebiljett. Därtill behöver du resa till landet via särskilt utvalda flygplatser som finns listade hos Indonesiska ambassaden. Passet måste vara giltigt i minst sex månader vid ankomst till landet. Minst en tom sida i passet krävs. För övrig information hänvisar vi till Indonesiens ambassad på telefon 08-545 55 880 eller besök  https://kemlu.go.id/stockholm/en Notera att provisoriska pass inte godtas för inresa i Indonesien.

Elektroniskt visum:

För Bali och Jakarta kan du ansöka om elektroniskt visum inför din vistelse, detta för att snabba på inreseprocessen. Du kan läsa mer om vad som gäller och hur du går till väga här

Japan

För svenska medborgare krävs det att passet är giltigt under vistelsen.

Inget visum krävs för vistelse under 90 dagar.

För ytterligare information kontakta Japans ambassad

Jordanien

För inresa i Jordanien krävs att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst.  
Tillfälliga pass godkänns inte som giltig resehandling för inresa till Jordanien.  

Visum krävs för inresa i Jordanien. Svenska medborgare kan ansöka om visum direkt på flygplatserna Queen Alia och Marka i Amman samt hamnen i Aqaba. En visumavgift om 40 jordanska dinarer (JOD) tas ut. Vid vissa gränsövergångar kan avgiften normalt endast betalas i lokal valuta och kontant. Visum kan även sökas på Jordaniens ambassad i Oslo.  

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta För mer information och frågor gällande pass och visum kontakta Jordanska konsulatet. 

Kazakstan

För svenska medborgare ska passet vara giltigt i minst 3 månader efter planerad utresa från landet.

Inget visum krävs.

Resenärer till Kazakstan ska i samband med inresa fylla i en migrations- och tullklareringsblankett, som också uppvisas när man lämnar landet.

För ytterligare information kontakta Kazakstans ambassad

Malaysia

För svenska medborgare krävs att passet är giltigt under vistelsen samt minst 6 månader efter hemkomst. Vid ankomst var noga med att du får en inresestämpel i passet samt att passet har minst en tom sida för visering.  

Inget visum krävs för vistelse upp till 90 dagar. Returbiljett krävs samt tillräckliga medel för uppehåll i landet kan behöva uppvisas vid ankomst.  

Inresekrav: Ett inreseformulär måste fyllas i före avresa till Malaysia. Detta måste fyllas i 3 dagar före ankomst. Du hittar formuläret här

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Malaysias ambassad.  

Maldiverna

Svenska medborgare erhåller turistvisum med 30 dagars giltighetstid vid ankomst till Maldiverna. Uppvisande av hotellreservation krävs för att erhålla visumet. Passet måste vara giltigt 6 månader efter inresa till landet. För övrig information hänvisar vi till Maldivernas konsulat på telefon +45 4566 06 50 eller besök https://www.consulate-info.com/consulate/23942/Maldives-in-Copenhagen

Oman

Turistvisum kan ställas ut (mot betalning) vid ankomst för vistelser på upp till 28 dagar. Man kan också ansöka om visum innan avresa. Ansökning för E-Tourist Visa (eTV) görs online - se mer information här. Visum accepteras endast om man kan uppvisa returbiljett samt bekräftad hotellreservation. Vid frågor angående visum kan man kontakta myndigheterna i Oman på +968 22 848 200 eller [email protected].

Passet ska vara giltigt i 6 månader utöver visumperioden. Förlängda pass, tillfälliga pass och EU:s provisoriska pass är inte giltiga.

Qatar

Resenärer måste resa in i Qatar med ett pass som är giltigt i minst sex månader från inresedagen. Svenska medborgare behöver inget visum. Provisoriska pass och främlingspass accepteras inte för inresa till Qatar.
För mer information hänvisar vi till Qatars konsultat på: 08-511 659 00.

Sjukförsäkring krävs för inresa till Qatar. Besökare måste köpa sjukförsäkring från något av de godkända försäkringsbolagen som finns listade på Qatars myndigheters hemsida före avresan. Se mer information på Qatars myndigheters hemsida innan avresa.

Saudiarabien

För svenska medborgare krävs giltigt pass med minst 6 månaders kvarvarande giltighetstid och minst två lediga sidor för visum och stämplar.

Giltigt visum krävs för inresa. Svenska medborgare kan ansöka om eVisa online. För mer information besök www.visitsaudi.com

Resenärer ansvarar själva för att ansöka om visum.

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Saudiarabiens ambassad.  

Singapore

För svenska medborgare krävs ett pass med en giltighetstid på minst 6 månader från och med inresedatumet.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Singapore förutsatt att även dessa har en giltighetstid på minst 6 månader vid inresa.

Det krävs inget visum för svenska medborgare. Viseringen utfärdas vid ankomsten.

Samtliga resenärer behöver fylla i ett "SG Arrival Card" innan ankomst till Singapore. Detta görs på nätet på  ICA:s webbsida och är kostnadsfritt. 

För ytterligare information kontakta Singapores ambassad

Sri Lanka

För svenska medborgare behöver passet vara giltigt under vistelsen samt minst 6 månader efter hemkomst.  

För inresa krävs giltigt E-visum (ETA) som ansöks på www.eta.gov.lk. Observera att handläggningstiden kan vara upp till 30 dagar. Resenärer ansvarar själva för att ansöka om visum.  

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Sri Lankas ambassad.  

Thailand

För svenska medborgare måste passet vara giltigt i minst sex månader från ankomstdatumet. Returbiljett krävs. Sker ankomsten till Thailand via en internationell flygplats erhåller man ett turistvisum som gäller i upp till 30 dagar.

Du behöver endast ansöka om visum till Thailand om din planerade vistelse är längre än 60 dagar.  Mer information finner du här:  www.thaiembassy.se eller om du  ringer till Thailands ambassad på telefon 08-588 04 250. 

Vietnam

För svenska medborgare krävs giltigt pass med minst 6 månaders kvarvarande giltighetstid samt returbiljett krävs.

Inget visum krävs för resor upp till 45 dagar. För vistelser längre än 45 dagar krävs visum. Resenärer ansvarar själva för att ansöka om visum.

För medborgare med födelseort utanför Sverige samt om du innehar dubbla medborgarskap kan andra inreseregler gälla. För mer information och frågor kontakta Vietnams ambassad.

Aruba

Passet behöver vala giltigt under hela vistelsen för svenska medborgare.  

Inget visum krävs för uppehåll upp till 90 dagar. Returbiljett, försäkring samt hotellbokning kan behöva uppvisas vid ankomst till Aruba.  

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Nederländernas ambassad.  

Brasilien

Passet måste vara giltigt under vistelsen samt minst 6 månader efter hemkomst.  

Visum krävs inte för vistelse i landet upp till 90 dagar.  
 
Särskilda inreseregler kan gälla för inresa med barn under 18 år. Vänligen kontakta Brasiliens ambassad för mer information samt intyg.  

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Brasiliens ambassad.  

Curacao

För svenska medborgare krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet.
Inget visum krävs för vistelse under 90 dagar.

Vid inresa krävs det att du uppvisar din hemresebiljett, hotellbokning samt försäkringsbevis.

För ytterligare information kontakta Curaçaos ambassad

Dominikanska Republiken

För svenska medborgare krävs giltigt pass under resan samt giltighetstid på minst 6 månader efter hemkomst. Minst en tom sida i passet krävs.  

Inget visum behövs för uppehåll upp till 30 dagar.  

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Dominikanska ambassaden.  

Mexico

För svenska medborgare krävs att passet är giltigt under hela vistelsetiden.  

Inget visum krävs. Returbiljett, bokningsbekräftelse för hotell samt tillräckligt med medel för att försörja sig under sin resa kan behöva uppvisas vid ankomst till Mexiko.  

Inreseskatt tillkommer för alla besökande turister till staten Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen, Tulum). Betalningen kan göras före eller under vistelsens gång. Skatten kostar cirka 14 USD och betalas via Visitax. Efter genomförd betalning får du en QR kod som ska uppvisas på flygplatsen I samband med hemresan. Assistans med webbportalen finns också på Cancuns flygplats. 

För medborgare med födelseort utanför Sverige kan andra inreseregler gälla. Resenärer med dubbla medborgarskap kan nekas inresa. För mer information samt frågor om pass och viseringar kontakta Mexikos ambassad.

St. Martin

För svenska medborgare krävs det att passet är giltigt under hela vistelsen i landet. Det gäller även för medföljande barn.

Det krävs inget visum för vistelse upp till 90 dagar.

För inresa krävs det att du kan uppvisa hemresebiljett, bekräftelse på boende samt en rese och sjukförsäkring.

St. Martin har en speciell försäkring för kostnader i samband med sjukhusvistelse som du uppmanas att teckna innan resa. Det är dock inte obligatoriskt. Länk till information om försäkring.

För ytterligare information kontakta turistinformationen

USA

För svenska medborgare krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet.

Det krävs vanligtvis inget visum för svenska medborgare (med vissa undantag) vid resa till USA för turistbesök upp till 90 dagar.

Det krävs dock en elektronisk resehandling, kallad ESTA. Ansökan görs online:
ESTA 

Saknas denna resehandling nekas du ombordstigning på planet och inresa till USA.

Resenärer till USA uppmanas att undersöka viseringsregler och inresetillstånd med amerikanska ambassaden i Stockholm i god tid.

Upplysningar gällande viseringsregler och vistelselängd återfinns på amerikanska immigrationsmyndighetens webbsida:
USCIS.go

 För ytterligare information kontakta Amerikanska ambassaden i Stockholm

Kanada

För svenska resenärer krävs det att passet är giltigt under vistelsen i landet.

 Ytterligare information om pass till Kanada kan du läsa mer om här

Svenska medborgare behöver en elektronisk resehandling, kallad ETA (Electronic Travel Authorization), för att komma in i Kanada. Ansökan görs online.