Compliance

Compliance

Principer om integritet

Vårt agerande kännetecknas av integritet!

Med det menas att vi följer gällande lagar och regler, konkurrerar på rättvisa villkor och är en pålitlig partner.

Som en del av den tyska REWE-koncernen styrs DER Touristic Nordic AB och dess dotterbolag (tillsammans ”Apollo”) av koncernens uppföranderegler, Code of Conduct.

Code of Conduct är vägledande för vårt agerande och bindande för alla inom Apollo och för alla som arbetar på uppdrag av REWE-koncernen. Code of Conduct innehåller bland annat principer och standarder för hur vi ska agera i våra affärsförbindelser och i våra kontakter med varandra.
 

Kontakta Apollos Complianceavdelning

Har du tips och/eller frågor gällande Compliance är du välkommen att kontakta Apollos Complianceavdelning via mejl eller telefon:

Du kan självklart vara anonym och alla kontakter behandlas strikt konfidentiellt.

 

Extern ombudsman

Vill du hellre kontakta en person utanför REWE-koncernen finns möjlighet att kostnadsfritt kontakta REWE-koncernens utsedda Ombudsman, Andreas von Máriássy.

Ombudsmannen lyder under lagstadgad sekretess och du kan självklart välja att vara anonym.

Andreas von Máriássy
Altheimer Eck 13/II
80331 Munich
Germany