Teckna en reseförsäkring

Reseförsäkring med Gouda och Apollo

Med Apollo ska du känna dig trygg på din resa. I dessa speciella tider är det extra viktigt att ha en bra reseförsäkring. Våra försäkringar täcker allt från öroninflammation, stöld eller om du blir skadad under din träningsresa. Om någonting skulle hända slipper du alltid betala självrisk. Läs mer nedan om vad Apollos försäkring täcker, kolla gärna upp vad din hemförsäkring täcker, och välj sedan vilken av Apollos reseförsäkringar (Medium eller Maxi) som passar din resa.

Apollo bjuder på karantäntäckning. Som enda researrangör täcker nu Apollos Maxiförsäkring merkostnader om du plötsligt och oförutsett sätts i karantän oavsett om du är smittad eller ej. 

Gauda

Maxiförsäkringen täcker bland annat:

 • Karantäntäckning, om du blir fast i karantän oavsett om du är sjuk eller ej
 • Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
 • Vårdkostnader
 • Ersättning för förlorade semesterdagar
 • Ersättningsresa 
 • 0kr i självrisk

Lägg till en reseförsäkring
 

Har du redan en bokad resa?

Lägg till via Min Bokning 

eller ringa oss på 0771-37 37 37
 
Har du inte bokat en resa ännu?
Lägg till en reseförsäkring som tillval när du bokar en resa på apollo.se
 

 


Frågor och svar gällande Covid-19 för de två olika försäkringarna

Covid-19 – Trygg på resan Medium

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen Trygg på resan Medium så måste du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier eller undantag generellt för Covid-19.
Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Trygg på resan Maxi.

 Blir du sjuk utomlands – Vilken ersättning kan du få då?

 • Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2.000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.
 • Ersättning för förlorade semesterdagar.
 • Ersättningsresa om mer än halva resan går förlorad. Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden.
   

Blir du satt i karantän på grund av att det finns Covid-19 på hotellet och hotellet stänger ner men du är själv inte sjuk?

 • Här får du dessvärre ingen ersättning, varken för förlorade semesterdagar eller missad hemresa.

Covid-19 – Trygg på resan MAXI

Trygg på resan Maxi är en heltäckande reseförsäkring. Försäkringen omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom och olycksfall samt täcker händelser kopplade till Covid-19.

Blir du sjuk utomlands – Vilken ersättning kan du få då?

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga vårdkostnader, det finns alltså inget maxtak för sjukvården.
 • Hemtransport vid svår sjukdom ersätts med nödvändiga och skäliga kostnader
 • Ersättning för förlorade semesterdagar
 • Ersättningsresa om mer än halva resan går förlorad. Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden.
   

Om en i familjen blir sjuk vad händer med resterande familjemedlemmar?

 • Blir en vuxen sjuk av mildare karaktär lämnas ersättning till den sjuka personen för vård och förstörda resdagar.
 • Blir ett barn under 12 år sjuk av mildare karaktär lämnas alltid ersättning till barnet samt en medförsäkrad vuxen.
 • Blir en i sällskapet allvarligt sjuk och inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva restiden får hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär en ersättningsresa
  .

Blir du satt i karantän på grund av Covid-19 och inte kommer hem som planerat – Vilken ersättning kan du få då?

 • Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa.
 • Du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.
   

Blir du satt i karantän på grund av att det finns Covid-19 på hotellet och hotellet stänger ner?

 • Maxiförsäkringen gäller om du plötsligt och oförutsett sätts i karantän på resan på grund av Covid-19, oavsett om du är smittad eller ej. 

Välj din reseförsäkring

Gauda Trygg på Resan Medium

En reseförsäkring som kompletterar grundskyddet i hemförsäkringen.

 • Om någonting skulle hända slipper du alltid betala självrisk.
 • ​Självriskskydd för hyrbil upp till 10 000 kr. 
 • Hjälp om oförutsedd händelse leder till missad avresa eller försenat bagage på utresan.
 • Ersättning vid förstörda semesterdagar på grund av sjukdom.
 • Skydd vid skimning av kreditkort.

Pris:

 • Från 320 kr/vuxen, 160 kr/barn (2-11 år)/spädbarn (0-2 år), (1 vecka inom Europa)
 • Från 99 kr/vuxen, 49 kr/barn (3 dagar inom Norden)

Se fullständig information och villkor om Trygg på Resan Medium

Se förköpsinformation och produktfaktablad.

Gauda Trygg på Resan Maxi

En heltäckande reseförsäkring som ger dig maximal trygghet under semestern om du saknar hemförsäkring eller om du önskar ett mer omfattande reseskydd.

 • Allt reseskydd som ingår i Medium.
 • Karantäntäckning*
 • Vårdkostnader för akut läkarvård och hemtransport. 
 • Ersättning om du blir bestulen under resan.

Från 790 kr/vuxen, 420 kr/barn (2-11 år)/spädbarn (0-2 år), (1 vecka inom Europa).

Se fullständig information och villkor om Trygg på Resan Maxi

Se förköpsinformation och produktfaktablad.

*) Maxiförsäkringen ersätter merkostnader om du sätts i karantän på resan. 
Maxiförsäkringen gäller om du plötsligt och oförutsett sätts i karantän på resan på grund av Covid-19, oavsett om du är smittad eller ej. För att säkerställa ett extra bra försäkringsskydd under resan har vi utökat täckningen av vår Maxi reseförsäkring, vilket innebär att du får ersättning för merkostnader i samband med karantän, exempelvis merkostnad för hotell, mat och ny flygbiljett hem, om du inte kan resa hem som planerat. Försäkringen ersätter max 30 000 kr per person eller max 100 000 kr för en hel familj.


Situationer då du är trygg med Apollos reseförsäkringar

Hyrbil med Apollo

Var trygg när du hyr bil

Med Trygg på Resan Medium eller Maxi är du skyddad om någonting händer som orsakar skada på hyrbilen. Du får upp till 10 000 kr i ersättning.

Rädda semestern

Trygg på resan Medium och Maxi ersätter om du har oturen att bli sjuk eller skadad under din semester. Ny resa eller dagsersättning för förlorade semesterdagar vid sjukdom eller olycksfall.
Om du blir du sängliggande eller inlagd på sjukhus mer än halva tiden av din resa kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Visste du att Trygg på resan Medium och Maxi täcker om resans syfte går förlorat? 
Exempelvis om du stukar en handled på träningsresan, ersätter försäkringen dig med dagsandelar eller en ersättningsresa. 

Få hjälp vid identitetsstöld

Har du surfat på ett osäkert nätverk under din utlandsresa? Id-stöld är ett brott som ökar internationellt. Gouda ger dig tillgång till 24-timmars telefonassistans och försäkringen kan ersätta dig med max 100.000 kr. Momentet gäller under resan och 6 månader efter hemkomst. Det ingår i både Medium- och Maxi-försäkringen.


Om olyckan är framme – så här gör du

Hjälp på plats

Skulle något hända under din semester och du behöver akut assistans kontaktar du Gouda Alarm på +45 33 15 60 60 (dygnet runt) eller [email protected]

På de resmål där Apollo har reseledare på plats kan du alltid vända dig till en Apollo representant om du blir sjuk eller råkar ut för flyg- och bagageförsening. Hjälp på resmålet innebär att reseledaren guidar dig i hur du gör en skadeanmälan online eller hur du kommer i kontakt med Goudas skadeavdelning för att ta ärendet vidare på telefon.

 

Anmäl skada för att få ersättning

Anmäl skada till Gouda direkt efter hemkomst för att få ersättning. Spara läkarintyg, originalkvitto på eventuella kostnader och andra handlingar som kan vara av intresse vid skaderegleringen.

Ansök om återbetalning via Gouda.Om du har bokat en försäkring i samband med en resa som du har paketerat själv hittar du villkoren i din bokningsbekräftelse.