Klimatkompensation

Apollo samarbetar med GreenSeat (Climate Neutral Group) där alla våra tjänsteresor klimatkompenseras. Vi erbjuder våra kunder att klimatkompensera sina resor, antingen genom GreenSeat eller genom någon annan aktör. Nedan är förslag på olika företag för klimatkompensation. Kompensationen betalas direkt till respektive organisation.