DERTOUR Foundation

DERTOUR Foundation grundades 2014 av Apollos ägare DERTOUR för att sammanföra gruppens sociala engagemang. Idag finansierar stiftelsen mer än 97 projekt i 28 länder, varav majoriteten syftar till att ge lokalbefolkningen möjlighet att minska fattigdom och ojämlikhet, skydda naturliga livsmiljöer och främja djurens välbefinnande.

Utbildning spelar en viktig roll, och sedan 2014 har mer än 71 skolbyggnadsprojekt genomförts i 21 länder på fem kontinenter. Dessutom stöder stiftelsen fler projekt som säkerställer utbildning och praktisk yrkesutbildning, till exempel i Kambodja, Vietnam och Tanzania.

Miljö, djurskydd och skydd av naturliga livsmiljöer hör också till DERTOUR Foundations prioriterade områden. Stiftelsen stödjer flera olika projekt runt om i världen som både arbetar direkt med detta, eller för att öka kunskapen om ämnet.

DERTOUR Foundations syfte

  • Främjande av ungdomsvälfärd
  • Främjande av utbildning för barn, vuxna och arbetsträning
  • Främjande av utveckling och utbildning
  • Främjande av naturskydd och miljöskydd
  • Främjande av djurens välbefinnande

Stiftelsen DERTOUR grundades 2014 som en ideell förening. Sedan dess har det engagerat sig för att främja utbildning av barn och ungdomar, bevarande av ekologiska livsmiljöer och biologisk mångfald och hållbart utvecklingsstöd. Genom DER Touristik Foundation främjar DER Touristik sociala projekt runt om i världen. De stödda projekten genomförs i nära samarbete med andra välgörenhetsorganisationer, stiftelser och hjälporganisationer. Varje cent av donationerna går till hjälpprojekt via stiftelsen. Syftet är att skapa långsiktiga och hållbara fördelar.

Sedan stiftelsen bildades har totalt 97 projekt i 28 länder fått stöd. Initiativen inkluderar till exempel:

  • Gästfrihetsprojektet Smiling Gecko i Kambodja. Det ger unga och socialt missgynnade kambodjaner teoretisk och praktisk utbildning på bondgården för att kvalificera sig för ett jobb inom turistnäringen.
  • Pimali i Thailand, ett praktiskt hotellutbildningscenter för unga thailändare från missgynnade bakgrunder och föräldralösa barn. Utbildningen ger dem möjlighet att förvärva färdigheter inom olika områden av besöksnäringen och omsätta dem i praktiken under en sex månader lång praktik.

DERTOUR stödjer även naturskydd och djurskydd på resmål genom projekt som gynnar lokalbefolkningen och bidrar till globala hållbarhetsmål

Läs mer om DERTOUR Foundations många projekt här