Vårt hållbarhetsarbete på hotellen

Apollo erbjuder idag en mängd hotell som är hållbarhetscertifierade av Travelife och hotell som är miljömärkta av Green Key. Vårt mål är att öka dessa med 10% per år. 

Hållbara hotell

För att Apollo ska kunna hållbarhetssäkra leverantörskedjan uppmanas samtliga hotellpartners att ansöka om hållbarhetscertifiering hos Travelife eller annan liknande aktör inom hållbarhet eller miljö. Det betyder att du som kund får ett större utbud av hotell som arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor att välja bland. 

Samarbeten och partners

Apollo har en tydlig process för hur hotell och samarbetspartners väljs ut runt om i världen. I kontrakten med våra hotellpartners ställer vi höga krav på hotellens hållbarhetsarbete. Ännu lite högre krav ställs på alla Apollo Mondo-hotell, de måste uppfylla ett antal kriterier gällande hållbarhet. De måste till exempel vara Travelife-certifierade eller i en ansökandeprocess för en hållbarhetscertifiering eller miljömärkning, hos exempelvis Green Key.

Suppliers Code of Conduct är en en given och central del av samarbetsavtalet, och alla våra partners måste signera det.