Apollos hållbarhetsstrategi

Som en del av den näst största turistorganisationen i Europa, med närvaro på många destinationer runt om i världen, är det en självklarhet för oss att agera hållbart. Apollos arbete är dedikerat, äkta och långsiktigt.

Vision

Eftersom Apollo är medveten om de negativa sidorna och konsekvenserna av turism och resor, har Apollo en vision som syftar till att "minimera de negativa effekterna och maximera de positiva effekterna av turism". Apollo tror på kulturellt och mänskligt utbyte och de möjligheter som turismen skapar.

Globala målen - agenda 2030

2015 antog FN 17 prioriterade mål för hållbar utveckling (SDG). Dessa har gett riktlinjer och möjlighet att bedöma och prioritera Apollos hållbarhetsinitiativ. Apollo har som mål att bidra till FN:s hållbarhetsagenda och genom att vara Travelife-certifierad har Apollo bevisat att det finns ett seriöst förhållningssätt och arbete inom alla nödvändiga hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, miljö, djurskydd, mänskliga resurser, upphandling med mera.

Apollo har valt att prioritera fyra av de Globala målen för hållbarhetsstrategin som täcker hela kundresan. Det tar fart på kontoren i Skandinavien, följt av flygresan och hamnar på destinationerna – med Apollo Staff hemma och på destinationer, leverantörer och partners samt kunder. Baserat på strategin ställs en årlig handlingsplan upp och överenskoms för alla Apollos källmarknader. Handlingsplanen har både en nordisk och en lokal dimension. Den rymmer vidare aktiviteter och mål både hemma och på destinationerna.

Globala målen - 02. Ingen hunger

Globala målen - 08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Globala målen - 12. Hållbar konsumtion och produktion

Globala målen - 17. Genomförande och partnerskap