Apollos hållbarhetscertifiering

Der Touristik Nordic AB, en del av DERTOUR GROUP, har arbetat dedikerat med hållbarhet i många år, i alla enheter som ingår i gruppen. Apollos första hållbarhetsstrategi etablerades 2009 och Apollo Travelife certifierades, som den första researrangören i Skandinavien, redan 2015.

Travelife-certifierade 

För att säkerställa att Apollo arbetar på rätt sätt med styrning och tydliga processer i hållbarhetsarbetet har vi låtit en tredje part, Travelife, granska, utvärdera och certifiera arbetet. Apollo var den första nordiska researrangören att certifieras enligt Travelifes kriterier för researrangörer år 2015. Certifieringen gäller i två år och förnyades 2018 och senast 2022. 

Totalt är det över 200 olika hållbarhetskriterier, stora som små, som har granskats och godkänts. Certifieringen berör hållbarhetsstyrning och processer kring kontor och inköp, personalfrågor, leverantörer, resor, ansvar på destinationer och kommunikation med kunder. 

Travelife är ett GSTC-ackrediterat certifieringsorgan, vilket betyder att Apollos verksamhet genom sin certifiering, uppfyller de högsta sociala och miljömässiga standarderna på marknaden. Travelifes certifiering av researrangörer i hållbarhetsfrågor är baserad på ledande internationella hållbarhetsriktlinjer och standarder (EMAS, ISO, UNEP, GRI, GSTC).
 

Extern revision Travelife 
Travelife-systemet drivs av ECEAT-projekt och tillhandahåller onlineutbildning och praktiska verktyg för hållbarhetsplanering, förvaltning och rapportering. Efter överensstämmelse med Travelife-standarden för researrangörer och resebyråer kan reseföretaget få statusen "Travelife Certified". Travelifes ledningskrav följer standarderna ISO 14001 och EMAS III. Prestationskraven inkluderar hela uppsättningen av ISO 26000 och OECD:s riktlinjer för företags socialt ansvar som inkluderar arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö, biologisk mångfald och rättvisa affärsmetoder.

Under 2014 togs beslut om att sträva efter ett Travelife-certifikat för researrangörer och i början av 2015 uppmärksammades Apollo för sitt arbete med certifikatet. 2017 förnyades Travelife-certifikatet och gäller därmed i ytterligare tre år. 2021 kommer en ny Travelife-utvärderingsomgång att äga rum och hittills i varje omgång har kriterierna och kraven blir strängare och ökat i antal.

Lokala partners och destinationsförvaltningsbolag

Lokala partners och destinationshanteringsföretag (DMC) ingår också i detta arbete och på senare tid har ett betydande antal Apollo lokala DMC:er lyckats få erkännandet av ett Travelife-certifikat. Uppmärksammad för sitt arbete med certifikatet. 2022 förnyades Travelife-certifikatet och gäller därmed i ytterligare 2 år.