Djurskyddsarbete

Apollo tar avstånd från aktiviteter där djur exploateras. Vi gör inga utflykter eller aktiviteter med djur i fångenskap och redan 2014 tog vi bort aktiviteter som elefantridning och att simma med delfiner.

Apollo

 • 2014 inledde vi ett samarbete med World Animal Protection Sverige. Apollo har en nära dialog med World Animal Protection Sverige, vars rådgivande roll gällande djur och turism, värderas högt av oss. World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer.

DERTOUR Foundation

 • DERTOUR Foundations djurskyddskrav inkluderar:
  • Fastställda kriterier enligt vilka djurobservationer som äger rum eller djur hålls
  • Undvika direkta kontexter mellan vissa djurarter, t.ex. elefanter eller delfiner, och människor
  • Ingen utställning av djur som uppvisar onaturliga beteenden
  • Ingen jakt på djur i våra program
    
 • Kravkatalogen i vår Djurskyddsriktlinje inkluderar ett antal djurarter och scenarier, som var och en bedöms i detalj. Vi har satt upp som mål att granska leverantörers efterlevnad av våra standarder senast 2023. Här fokuserar vi på attraktionsleverantörer som ofta är problematiska när det gäller djurens välfärd, såsom anläggningar som håller djur i fångenskap, samt arter som ofta utsätts för risker i turism, såsom elefanter. På så sätt säkerställer vi att våra produkter antingen redan uppfyller minimikraven för djurskydd eller konsekvent förbättras som en del av projektsamarbetet. Därmed stöder vi aktivt leverantörer genom att genomföra gemensamma utbildningar och ge råd.

Läs mer om DERTOUR Foundations djurskyddsarbete här

Läs mer om DERTOUR Groups djurskyddsarbete här


World Animal Protection

Apollo har sen 2014 ett långsiktigt samarbete med World Animal Protection. Samarbetet syftar till att erbjuda ett utflyktprogram som är mer djurvänligt genom att ta bort utflykter där djur riskerar att fara illa. Det är ett steg på vägen mot att erbjuda ett mer hållbart utflyktprogram.

Läs mer om World Animal Protection