Vårt hållbarhetsarbete på resmålen

Turism är idag en av världens största arbetsgivare. Turism skapar efterfråga på hotell, restauranger, transport och shopping, som i sin tur ger många nya arbetstillfällen och ett inflöde av kapital. Apollos närvaro i olika länder ska dock alltid ske med respekt för människan och den lokala kulturen.

  • Apollo strävar efter att de regler och villkor som ingår i våra leverantörskontrakt, Suppliers Code of Conduct, ska efterföljas.
  • Apollo strävar efter att antalet hållbarhetscertifierade hotell ska bli fler. 
  • Apollo bidrar till branschsamverkan för att driva utveckling av hållbar turism både hemma och på destinationen.

Lokala initiativ

Apollo har förbundit sig att stödja lokala initiativ på destinationerna. Lokala initiativ identifierades och har lanserats under sommaren 2021. Några exempel: samarbete med en organisation på Zakynthos som fokuserar på att bevara havssköldpaddorna, en kennel på Rhodos och en kennel på Skiathos. Apollo tar en aktiv roll i lobbyverksamhet och utbildar och motiverar lokala marknader och partners för att öka sin hållbara medvetenhet.

  • Bevarande av havssköldpaddor, Zakynthos
  • Grekiska kennlar, Rodos & Skiathos