Vårt hållbarhetsarbete på resmålen

Turism är idag en av världens största arbetsgivare. Turism skapar efterfråga på hotell, restauranger, transport och shopping, som i sin tur ger många nya arbetstillfällen och ett inflöde av kapital. Apollos närvaro i olika länder ska dock alltid ske med respekt för människan och den lokala kulturen.

  • Apollo strävar efter att de regler och villkor som ingår i våra leverantörskontrakt, Suppliers Code of Conduct, ska efterföljas.
  • Apollo strävar efter att antalet hållbarhetscertifierade hotell ska bli fler. 
  • Apollo bidrar till branschsamverkan för att driva utveckling av hållbar turism både hemma och på destinationen.

Lokala initiativ

Apollo har förbundit sig att stödja lokala initiativ på destinationerna. Lokala initiativ identifierades och har lanserats under sommaren 2021. Några exempel: samarbete med en organisation på Zakynthos som fokuserar på att bevara havssköldpaddorna, en kennel på Rhodos och en kennel på Skiathos. Apollo tar en aktiv roll i lobbyverksamhet och utbildar och motiverar lokala marknader och partners för att öka sin hållbara medvetenhet.

  • Bevarande av havssköldpaddor, Zakynthos
  • Grekiska kennlar, Rodos & Skiathos

Mer om hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, få tips på vad du kan göra under semestern för att bidra till en hållbar turism eller ...

Hållbart resande

Tillsammans med resenärer och partners vill vi lägga grunden för ett hållbart resande.

Läs mer om hur vi reser hållbart

Tips på hur du kan resa mer hållbart

Vill du veta hur du som resenär kan bidra till en mer hållbar turism? Här hittar du tips på vad du kan göra under semestern.

Läs mer

Hållbara hotell

Vill du bo lite grönare och lämna ett mindre avtryck? Välj ett hotell som är hållbarhetscertifierat av Travelife eller miljömärkt av Green Key.

Se alla hållbara hotell