Vårt hållbarhetsarbete på flygen

Inget sätt att flyga på är så hållbart som en charterresa. Apollo har ett nära samarbete med Novair, som sedan 2017 förfogar över en av Europas mest miljövänliga flygplansflottor genom sina Airbus A321neo. Med denna flotta har bränsleförbrukningen reducerats med ca 20% jämfört med ersatta äldre flygplan. Under den senaste tioårsperioden, redan innan skiftet av flygplansflotta, hade Novair lyckats med en betydande bränslereduktion genom aktiviteter som gröna inflygningar, effektivisering av ruttnät, smartare materialval etc. Den sammanslagna effekten av dessa aktiviteter har resulterat i minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp till luft.

Apollo jobbar för att fylla flygplanen till sista stol. Att fylla sina flygplan till nästan 100% är väsentligt mer miljövänligt än att flyga med halvtomma flygplan. En annan viktig komponent i flygupplägget är att mellanlandningar sällan görs eller aldrig. Vid ankomst till och avresa från destinationen erbjuds också, enligt samma modell, delade transportlösningar; bussar, båtar.

Denna modell för semesterpaket med kollektiva transportlösningar bidrar i högsta grad till omsorg om miljön och reducerade utsläpp.

  • Apollo ska fortsätta reducera bränsleförbrukningen genom ett omfattande nyttjande av flygindustrins mest klimateffektiva flygplan.
  • Apollo ska fortsätta klimatkompensera alla tjänsteresor.
  • Apollo ska fortsätta erbjuda sina resenärer att klimatkompensera för semesterresan.

Mer om vårt hållbarhetsarbete på flygen

Vår strategiska partner SAS

Apollo har en strategiskt viktig samarbetspartner i flygbolaget SAS som har ambitiösa mål för att bland annat minska buller, öka användningen av biobränsle och minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen rejält.

Läs mer

Så klimatkompenserar du din resa

Här får du tips på hur du kan enkelt kan klimatkompensera dina flygresor när du reser med Apollo.

Läs mer