Ansvarsfullt resande hos flygbolagen

På grund av ökande antalet flygresor har utsläppen från flyget ökat under de senaste decennierna, men många flygbolag har gjort stora förändringar och reformer för att minska utsläppen. Apollo arbetar med ett antal olika flygbolag och på den här sidan hittar du mer information om hållbarhetsarbetet hos de flygbolag som vi använder för våra charterresor.

SAS

SAS strategi är att ersätta äldre flygplan med den senaste generationen, som har 15-30% lägre bränsleförbrukning. De fokuserar också på att minska sin påverkan på klimatet och miljön genom olika initiativ, där de primära miljöområdena är bränsleeffektivitet, resursutnyttjande och avfallsminskning. Målet är att minska våra koldioxidutsläpp, optimera resursanvändningen och främja bevarandet av biologisk mångfald. Med FN:s globala mål för hållbar utveckling är SAS huvudfokus att minska vår klimatpåverkan, förbättra resurseffektiviteten och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Till 2025 siktar SAS på att sänka sina totala CO2-utsläpp med 25% jämfört med 2005. SAS ingår i HySkies-projektet tillsammans med Vattenfall, Shell och LanzaTech, där de undersöker produktionen av syntetiskt hållbart flygbränsle (SAF). Istället för att använda oförädlade fossila bränslen i produktionsprocessen kommer det syntetiska SAF att produceras av fossilfri el och återvunnen koldioxid från fjärrvärme. Kunder kan köpa Go Smart- eller Plus Pro-biljetter med 50% biobränsle inkluderat för att minska koldioxidutsläppen från sin SAS-resa. Resenärer kan köpa biobränsle för 100 kronor per 20-minutersblock biobränsle. Det innebär att du behöver köpa tre block biobränsle för en 60-minuters flygning för att lägga till 100% biobränsle för din flygning. De erbjuder även Travel Pass Biofuel för dig som reser regelbundet till samma resmål och söker det bästa erbjudandet, med maximal komfort i SAS Plus, och som vill göra ett mer hållbart val.


Braathens

Braathens har en lång historia av att arbeta med hållbara lösningar och har ett ambitiöst mål att nå noll nettoutsläpp för sina inrikesflyg redan år 2030. År 2022 kommer BRA, som ett av de första flygbolagen i världen, att lansera möjligheten att välja mellan en vanlig flygbiljett och en Bio-flight-biljett. Braathens erbjuder möjlighet till biobränsle. Med en vanlig flygbiljett flyger du på vanligt jetbränsle och med en Bio-flight-biljett på 50 procent biobränsle.

För att du ska kunna välja en flygresa på 100% biobränsle finns även en tillvalsprodukt "Extra biobränsle". Braathens har testat ''The Perfect Flight'' under 2019, där flygningen var helt klimatoptimerad och minskade de fossila utsläppen med 46 procent jämfört med en normal flygning. Det biobränsle som BRA använder minskar de fossila CO2-utsläppen med cirka 80%, sett ur ett livscykelperspektiv. Leverantören till Braathens biobränsle är Air BP och bränslet är tillverkat av använd frityrolja, som är en restprodukt från främst livsmedelsindustrin. Alla medlemmar i deras bonusprogram BRA Vänner kan växla in sina bonuspoäng mot biobränsle.


Atlantic Airways

Atlantic Airways betonar hållbarhet inom alla områden och arbetar flitigt och ihärdigt med hållbarhetsfrågor. De har till exempel bytt ut förpackningen av representationsartiklar ombord mot miljövänliga alternativ och uppdaterat sin flotta för att minska bränsleförbrukningen. Flygbolaget har två nya Airbus A320neo-flygplan, som är de mest energieffektiva i sitt slag. Under 2021 var den genomsnittliga CO2-förbrukningen för varje plats i reguljärtrafiken 72 kilo lägre jämfört med den genomsnittliga förbrukningen per passagerare i reguljärtrafiken 2008.


Jettime

Jettime strävar efter att kontinuerligt arbeta för en mer hållbar flygverksamhet. Flygbolaget har valt att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling, med särskilt fokus på mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, som ligger närmast Jettimes kärnverksamhet och inom områden där de har störst inverkan. Jettime har också som mål att minska CO2-utsläppen med 10% per passagerarsäteskilometer och minska förbrukningen av engångsplast ombord med 50%. 


Aegean Airlines

Aegean Airlines har fastställt specifika prioriteringar för att minska utsläppen, baserat på förnyelse av flottan med flygplan med ny motorteknik, optimering av flygprocedurer, hållbara flygbränslen och syntetiska bränslen med låga koldioxidutsläpp samt deltagande i system för handel med utsläppsrätter och kompensation. Aegean implementerar ett program för hållbara flygbränslen. Studien av dess genomförande inleddes 2019, och i juli 2021 genomfördes den första flygningen med en blandning av konventionella och hållbara flygbränslen (SAF). Aegean har en kontinuerlig implementering av ruttoptimeringsprocesser och bränsleekonomiska metoder.

Bolaget fokuserar också på korrekt planering av sitt flygnätverk för att uppnå bästa möjliga punktlighet. För att minska avfallet på flygningarna har Aegean omarbetat måltiderna och deras förpackningar. Aegean genomför ett antal åtgärder för att minska bullerstörningarna från sin verksamhet. Framför allt är bulleravtrycket från de nya A320neo-flygplanen nästan 50% lägre jämfört med den tidigare flygplansgenerationen. Detta har en positiv inverkan på passagerarna, flygplatserna och de människor som bor i närheten av dem.


Corendon Airlines

Corendon Airlines har åtagit sig att arbeta för hållbarhet genom att minimera avfall och buller, använda alla naturresurser och all energi ekonomiskt och effektivt och arbeta för att förhindra de negativa effekterna av deras verksamhet på miljön och människors hälsa vid källan under hela livscykeln. De är också partner med SkyNRG och klimatteknikföretaget CHOOOSE, vilket gör det möjligt för Corendons kunder att minska sina koldioxidutsläpp genom att lägga till Sustainable Aviation Fuel (SAF) i sin bokning. 


Sunclass Airlines

Sunclass Airlines har lyckats minska utsläppen med 20 % per passagerarkilometer under de senaste 20 åren genom effektivitetsåtgärder och minskad bränsleförbrukning. Flygbolaget använder nya Airbus A330-900neo som ger 23% mindre CO2-utsläpp per passagerarkilometer jämfört med deras nuvarande långdistansflygplan. År 2023 kommer hela flottan att ha uppgraderats till de nya, effektivare flygplanen. De har ett ambitiöst mål att minska CO2-utsläppen med 25% till 2023, med 50% till 2040 och till 2050 ha ett mål om noll nettoutsläpp. 


Mer om hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, få tips på vad du kan göra under semestern för att bidra till en hållbar turism eller ...

Hållbart resande

Tillsammans med resenärer och partners vill vi lägga grunden för ett hållbart resande.

Läs mer om hur vi reser hållbart

Tips på hur du kan resa mer hållbart

Vill du veta hur du som resenär kan bidra till en mer hållbar turism? Här hittar du tips på vad du kan göra under semestern.

Läs mer

Hållbara hotell

Vill du bo lite grönare och lämna ett mindre avtryck? Välj ett hotell som är hållbarhetscertifierat av Travelife eller miljömärkt av Green Key.

Se alla hållbara hotell