Vår strategiska partner SAS

Apollo har en strategiskt viktig samarbetspartner i flygbolaget SAS. För oss på Apollo är det av största vikt att våra samarbetspartners bedriver ett fokuserat hållbarhetsarbete och nedan redovisas en del av det arbete SAS gör. SAS arbetar både i det lilla och i det stora för att minska sitt klimatavtryck. Ambitiösa mål har satts för att bland annat minska buller, öka användningen av biobränsle och minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen rejält. 

SAS fokuserar på fyra av de Globala målen som innefattar jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna. 

 

Globala målen - 05. Jämställdhet

Globala målen - 08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Globala målen - 12. Hållbar konsumtion och produktion

Globala målen - 13. Bekämpa klimatförändringarna

 • Förnyad flygplansflotta
  Nya flygplan har visat sig vara mycket effektiva, och har en minskad bränsleförbrukning med upp till 15-18 procent jämfört med tidigare modeller. 
   
 • Gör produkter och tjänster mer hållbara
  SAS mål är att inom en 10-årsperiod ha 100 % hållbara material i sina kunderbjudanden. Genom till exempel det nya matkonceptet ombord, Matkuben, hoppas man kunna spara över 50 ton plast varje år.
   
 • Effektivare användning av SAS flygplan
  I den dagliga driften, dvs. att säkerställa att alla anställda inom SAS flygbolagsdrift, har nödvändiga förutsättningar och kunskaper för att vara bränsle-effektiva.
   
 • Kontinuerlig uppföljning och modifiering av aerodynamik och effektivitet av SAS flygplan
  Ett exempel på förbättrad aerodynamik är virveldämpare (sharklets/winglets). Ett annat exempel på bättre teknologi är uppgraderingarna som skett under ordinarie tekniskt underhåll av stora delar av flygplansflottan. I praktiken innebär det att motorerna uppgraderas till en senare och mer bränsleeffektiv version än den som levererats ursprungligen.
   
 • Tvättade flygplan
  Ett rent och blankt flygplan har lägre luftmotstånd och drar då mindre bränsle. SAS torrtvättar sina flygplans och med ett rengöringsmedel som är nedbrytbart till 96 %. Vattenförbrukningen har genom detta minskat från 13 000 liter vatten till bara 60 liter för att tvätta ett helt flygplan.  
   
 • Vikt – SAS har installerat ny interiör i alla nya flygplan
  Interiören karakteriseras av en modernare känsla, med bättre material och lägre vikt, till exempel lättviktssäten. Den lägre vikten gör bränslereducering möjligt.
   
 • Kompenserar för koldioxidutsläpp
  CO2-kompensation är ett av initiativen inom SAS miljö- och hållbarhetsarbete och sker efter att de gjort vad de kan, med dagens teknik, för att minska sin klimatpåverkan.
   
 • Projekt om utveckling av elflyg
  Tillsammans med flygplanstillverkaren Airbus deltar SAS i ett projekt med målet att skapa förutsättningar för el- och hybridteknik för kommersiellt flyg i stor skala. 
   
 • Biobränsle
  SAS deltar i flera olika samarbeten i syfte att bidra till en storskalig, kommersiell produktion samt ökad användning av biobränsle till sina flygningar.
   
 • Biobränsle som tilläggstjänst
  SAS har gjort det enkelt att köpa till biobränsle och därmed bidra till att minska klimatpåverkan jämfört med fossila bränslen. (Mängden biobränsle kan komma att användas på vilken SAS-flygning som helst.)

Läs mer på sas.se