Dokumentation vid inresa till Durres riviera – för dig som reser med barn

De lokala myndigheterna kräver i vissa fall dokumentation när du reser med barn (gäller barn under 18 år). 

Om du reser med barn och båda föräldrarna är med på resan behöver du inte ta med någon dokumentation (förutom giltiga pass), så länge som alla innehar samma efternamn.

Men om något av nedan alternativ stämmer in för din resa måste du kunna styrka familjeförhållandet med underlag på engelska som har stämplats från offentlig notarie (Notarius Publicus). Tänk på att i god tid beställa de dokument du behöver och validering hos offentlig notarie. Det räcker inte med Skatteverkets stämpel. Personbevis beställer du från Skatteverkets hemsida.  

Om barnet reser med endast en förälder: 

Du behöver ett personbevis som intygar att du har ensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad, där endast en förälder följer med på resan, behövs ett skriftligt intyg från den andra föräldern där denna ger sitt medgivande till resan.

 

Om ditt barn inte har samma efternamn som båda föräldrarna:
Du behöver ett personbevis som intygar familjerelationerna.

 

Om barnet reser utan föräldrar men med andra vuxna såsom mor- och farföräldrar, vänner eller släktingar:
Du behöver ett skriftligt intyg från förälder/föräldrar där de ger sitt medgivande till resan.