Dokumentation vid inresa till Durres riviera – för dig som reser med barn

De lokala myndigheterna kräver i vissa fall dokumentation när du reser med barn (gäller barn under 18 år). 

Om du reser med barn och båda föräldrarna är med på resan behöver du inte ta med någon dokumentation (förutom giltiga pass), så länge som alla innehar samma efternamn.

Om nedan alternativ 2 eller 4 stämmer in för din resa måste du ladda ner och fylla i det skriftliga intyget på engelska nedan och ta med på resan. Dessutom behöver du kunna styrka familjeförhållandet med ett personbevis på engelska. Dokumentet ska innehålla barnets namn samt bägge föräldrarnas namn. Personbevis beställer du från Skatteverkets hemsida. Tänk på att beställa personbeviset i god tid innan avresa.

Tänk på att beställa intyget i god tid innan avresa.

1. Om barnet reser med förälder med ensam vårdnad:

Du behöver endast intyg från Skatteverket (på engelska) som styrker detta.

2. Om barnet reser med endast en förälder: 

Du behöver ett skriftligt intyg på engelska där den andra vårdnadshavaren godkänner detta. Även intyg från Skatteverket som styrker familjerelationen behövs (på engelska).

 

3. Om ditt barn inte har samma efternamn som båda föräldrarna:
Du behöver ett personbevis som intygar familjerelationerna.

 

4. Om barnet reser utan föräldrar men med andra vuxna såsom mor- och farföräldrar, vänner eller släktingar:
Du behöver ett skriftligt intyg från förälder/föräldrar där de ger sitt medgivande till resan. Även intyg från Skatteverket som styrker familjerelationen behövs (på engelska).