Dokumentation vid inresa till Durres riviera – för dig som reser med barn

De lokala myndigheterna kräver i vissa fall dokumentation när du reser med barn (gäller barn under 18 år). 

Om du reser med barn och båda föräldrarna är med på resan behöver du inte ta med någon dokumentation (förutom giltiga pass), så länge som alla innehar samma efternamn.

Om nedan alternativ 2 eller 4 stämmer in för din resa måste du kunna styrka familjeförhållandet med underlag på engelska som har stämplats från offentlig notarie (Notarius Publicus). Tänk på att i god tid beställa de dokument du behöver och validering hos offentlig notarie. Det räcker inte med Skatteverkets stämpel. Personbevis beställer du från Skatteverkets hemsida.  

1. Om barnet reser med förälder med ensam vårdnad:

Du behöver endast intyg från Skatteverket (på engelska) som styrker detta.

2. Om barnet reser med endast en förälder: 

Du behöver ett skriftligt intyg på engelska där den andra vårdnadshavaren godkänner detta (det skriftliga intyget på engelska ska stämplas av Notarius Publicus). Även intyg från Skatteverket behövs (på engelska).

 

3. Om ditt barn inte har samma efternamn som båda föräldrarna:
Du behöver ett personbevis som intygar familjerelationerna.

 

4. Om barnet reser utan föräldrar men med andra vuxna såsom mor- och farföräldrar, vänner eller släktingar:
Du behöver ett skriftligt intyg från förälder/föräldrar där de ger sitt medgivande till resan (det skriftliga intyget på engelska ska stämplas av Notarius Publicus). Även intyg från Skatteverket behövs.