World Animal Protection

- en världsorganisation för djuren

World Animal Protection är en världsorganisation som arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Insatserna handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

 

World Animal Protection arbetar både med opinionsbildning och att praktiskt hjälpa djur. Organisationen stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur och har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag. Arbetet för djuren är beroende av frivilligt stöd.

Här kan du läsa mer om World Animal Protection:

www.worldanimalprotection.se

Tusentals elefanter används i turistindustrin

Elefanter används i turistindustrin i Afrika och Asien. I Afrika handlar det om flera hundra elefanter och i Asien tusentals, enligt en studie som World Animal Protection gjort. Totalt finns nästan 4 000 elefanter i turistindustrin i Indien och Sydostasien. Det i särklass största landet för elefantturismen är det populära turistlandet Thailand, med uppåt 3 000 elefanter. Elefanterna drar in stora summor på turistorterna, genom att turister betalar för aktiviteter som att rida på elefanter, bada med dem, ta selfies med dem och titta på elefantshower.

Hänsynslös behandling

Det många turister förmodligen inte känner till är hur hänsynslöst elefanter behandlas i turistindustrin. Bakom den inbjudande reklamen för elefantupplevelser finns en mycket brutal verklighet. Grymheterna börjar redan när elefantungar separeras från sina mammor i mycket ung ålder. De kedjas fast, svälts och misshandlas, för att de ska tämjas och lära sig att göra som tränarna vill. När elefanterna inte har kontakt med turister hålls de vanligen ensamma på betonggolv i korta kedjor, med små möjligheter att röra sig. Ofta får de näringsfattig föda och har begränsad tillgång till veterinärvård.

Elefantvänligt samarbete

World Animal Protection arbetar för att hjälpa elefanter i Thailand att få nya, trygga liv i djurvänliga reservat – långt från lidandet och tvånget i turistindustrin. Insatser för att sprida information och påverka politiker är också viktiga delar av arbetet för att förbättra elefanternas situation i Thailand.

För att bidra till elefantvänlig turism samarbetar World Animal Protection i Sverige med Apollo, som inte marknadsför några aktiviteter som innebär att elefanter används för att underhålla turister.

Läs mer om World Animal Protections arbete här: www.worldanimalprotection.se

World Animal Protections tips för hur du blir en djurvänlig turist

World Animal Protection anser att det är självklart att vilda djur ska få leva i sina naturliga livsmiljöer och inte utnyttjas av människor i turistindustrin. Här får du tips på vad du kan tänka på som djurvänlig turist.

Vilda djur ska få leva i helt i frihet eller i djurvänliga reservat om de har svårt att klara sig själva i naturen. Livet i turistindustrin kan innebära svåra påfrestningar för djuren. Det är inte naturligt för vilda djur att ha närkontakt med människor och de måste därför tämjas för att göra som tränarna vill. Förutom att de används för att roa besökare kan de hållas i små bassänger, trånga burar eller vara fastkedjade. Vilda djur kan lida i fångenskap under hela sina liv, bara för att turister ska betala pengar för att titta på en delfinshow, ta en tiger-selfie eller rida på elefanter. 

Vad du kan göra som djurvänlig turist:

  • En bra djurvänlig grundregel är att aldrig ha närkontakt med vilda djur. Om du erbjuds att ha närkontakt med vilda djur innebär det oftast att de tvingas leva ett onaturligt liv i fångenskap. Kontakten kan dessutom stressa djuren och det finns uppenbara risker för skador och spridning av sjukdomar – både för djur och människor
  • Reseföretag över hela världen väljer nu bort grym turistunderhållning. Välj att resa med ett djurvänligt resebolag, som Apollo som World Animal Protection samarbetar med i Sverige
  • Läs på om en turistanläggning innan du gör ett besök där, för att vara säker på att anläggningen är djurvänlig
  • Som medveten turist kan du bli en viktig förebild. Sprid gärna information om dina besök i djurvänliga reservat och inspirera andra att vara lika medvetna om djurens situation som du

Här hittar du fler tips för att vara en djurvänlig turist: https://www.worldanimalprotection.se/djurvanlig-turist