Rutt för Skärgårdskryss med Kompas, Split – Rab – Split