Ut- och hemresa

Ut- och hemresa

Oförutsedda förändringar

Förändringar kan ske med kort varsel beroende på omständigheter som Apollo ej råder över, t ex väderförhållanden, vilket kan innebära tidigare avresa, oförutsedda väntetider och övernattningar.

Transfer

Hemresetiderna bekräftas slutgiltigt av reseledarna på resmålet. De buss- och båttransfertider vi anger i resmålsfaktan är den effektiva restiden. Väntetid kan förekomma mellan flygankomst/avgång. Ibland sker transfern gemensamt för flera ankommande/avgående flyg. Du kan därför få vänta på flygplatsen före avfärd. Det förekommer också att resenärer till olika orter reser med samma transferbuss. Detta påverkar transfertiden som då kan bli längre än den tid som anges under transferinformationen för respektive ort. Vid längre väntetider ser Apollos reseledning till ert bagage.

Kombinationsresor och längre reslängder

På vissa resmål och vid kombinationsresor sker bytet mellan de olika orterna på flygplatsen. Resenärer som stannar ytterligare en vecka följer således med transferbussen med hemresande resenärer och inväntar sedan de nyanlända för avfärd till resmålet. Detta innebär att väntetider på 2–3 timmar ofta uppstår.