Personuppgiftspolicy

DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Apollo. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?
Det kan vara exempelvis namn, personnummer, adress, mejladress, och telefonnummer. Men det kan också vara olika krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som IP-nummer. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att informationen, direkt eller indirekt, kan identifiera en nu levande fysisk person. 

Känsliga personuppgifter
Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, exempelvis uppgifter som rör din hälsa, trosuppfattning eller etniskt ursprung. Känsliga personuppgifter samlar vi bara in och behandlar om det är absolut nödvändigt. Detta kan till exempel ske i samband med en bokning, om du ber om tillstånd att flyga med en medicinsk åkomma eller om du på annat sätt delger oss eller någon av våra samarbetspartners känsliga personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig

Apollo är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Apollo är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på Apollos webbplatser och andra kommunikationssystem kopplade till Apollo. 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Apollo har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Apollos Dataskyddsombud nås på följande e-postadress: [email protected], eller via vanligt brev som skickas till: DER Touristik Nordic AB, Att: ”Dataskyddsombud”, Box 45439, 104 31 Stockholm.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta Apollo om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kan kontakta oss på [email protected].

Du kan också kontakta oss via kundservice på apollo.se.

Hur samlar vi in information om dig?

Hur samlar vi  in information om dig?

Direkt från dig. Vi samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis fyller i dina uppgifter i bokningsformulär för att eventuellt boka en resa eller tilläggstjänst och anger ditt namn, e-postadress och telefonnummer, vid personlig kontakt - hemma eller på våra destinationer - samt vid event, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en tävling, svarar på enkäter/undersökningar, ställer en fråga på Apollos kund- och supportforum, e-postar, ringer eller tar kontakt med Apollos kundtjänst. Det kan vara uppgifter om dig eller om andra personer på din bokning. Det kan också vara känsliga personuppgifter om till exempel hälsotillstånd eller allergier.

Samtalsinspelning. Telefonsamtal till våra Contact Center kan komma att spelas in för att vi ska veta vad som blivit sagt oss emellan. De personuppgifter som förekommer under samtalen samlas därmed in. Du har rätt att begära att ditt samtal inte spelas in, eller att ett inspelat samtal raderas. Samtalen kan komma att användas internt i utvecklings- och utbildningssyfte. 

Genom din användning av våra webbplatser och vår app. Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder vår webbplats eller någon annan digitaltjänst från oss. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Via vår app samlar vi in anonym teknisk information så som hur länge appen använts och vilka sidor som ses för att kunna utveckla och förbättra appen. Läs mer i vår cookie policy.

Från tredje part. Vi samlar in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer i resesällskapet, t.ex. om du har bokat via en återförsäljare eller om en person genomför en bokning där du ingår eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter till Apollo.

Vilken information samlar vi in?

Vilken information samlar vi in?

Apollo samlar in följande information för de ändamål vi beskriver nedan:

Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata exempelvis.

Bokningsinformation: Bokningsnummer, reseinformation (destination, resedatum mm), information om köp (vald betallösning, genomfört köp m.m.) och eventuell köp av tilläggstjänster som exempelvis transfer och utflykter.

Hälsoinformation: Information om din hälsa som du lämnar själv, t.ex. sjukdomar eller funktionshinder. Genom att lämna uppgifter om din hälsa och samtycker till behandling av dem, godkänner du att vi använder din hälsoinformation för att administrera och leverera den resetjänst du beställt. 

Användarinformation: Information om din enhet såsom t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med Apollo t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig, läs mer i vår cookie policy om insamlingar vi gör för att förbättra din användarupplevelse.

Sociala medier: Dina personuppgifter (mejladress och telefonnummer) används för att skapa en så kallade Facebook Custom Audience.  Använder du Facebook eller Instagram och har samma uppgifter registrerade där kan vi komma att skicka riktad marknadsföring till dig på plattformen, eller på annat sätt personifiera marknadsföringen mot dig på sociala medier.

Barn: Finns barn med på en bokning samlar vi in samma uppgifter för barnet som för de vuxna.  

Vad gör vi med din information?

Vad gör vi med din information?​

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Apollos tjänster. Apollo behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

För administration och leverans av resetjänst
Apollo behandlar dina personuppgifter för administration och leverans av resetjänst, d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet med dig. I detta ingår bland annat att ställa ut resedokument, administrera hotell- och flygbokningar, tilläggstjänster, utflykter på destinationerna, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar inför och under din resa.

För att erbjuda kundvård
Dina personuppgifter kan användas när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamation för att ge dig den kundvård du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar dina personuppgifter, så som ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa.

Personuppgifterna sparas i DER Touristik Nordics koncernens gemensamma system, såsom CRM och bokningssystem. De uppgifter som sparas i kundvårdande syfte är: bokningsinformation, namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kundkommunikation, uppgifter om hotell, uppgifter om avvikelser (flygtider, flygförseningar, byte av hotell), uppgifter om utbetalningar som skett i kompensationssyfte, om kunden önskar marknadsföring och/eller taxfree-katalog. Känsliga personuppgifter som behov av assistans för speciella behov/funktionshindrade (HCP) sparas också. 

För utskick och tillhandahållande av information
Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din resa, erbjudanden kopplade till resan, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.

Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation används också till att skicka en kundundersökning till dig efter resan för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår resetjänst. Kundundersökningen är frivillig att delta i och genomförs i samarbete med Reevo.

Dina personuppgifter kan lagras i Apollos app om du har valt att logga in med det bokningsnummer och lösenord du fått av oss. Syftet med appen är att tillhandahålla information om din bokning, så som erbjudanden, utflykter, tips och kartor som är aktuella för just din resa. Vår app kan laddas ner och användas utan att du lämnar någon personlig information om dig själv.

Marknadsföring och personifiering
Dina personuppgifter används för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska lämna bättre och mer personliga erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen. Däri ingår att Apollo bland annat använder personifiering för att 

  • anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av vår hemsida (inklusive resehistorik)
  • påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut just när du besöker oss
  • kommunicera via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än apollo.se.

Läs mer i vår cookie policy om hur Apollo använder personifiering.

Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.

För affärsutveckling och utveckling av resetjänst och service
För att utveckla och förbättra våra tjänster och service använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för detta ändamål. Det kan dock förekomma att vi använder information som t.ex. användarbeteende, bokningsinformation som vi har samlat in om det är relevant för ändamålet, vilket baseras på våra berättigade intressen att förbättra vår resetjänst och service till dig i framtiden.

För att uppfylla författningsreglerade krav
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, för att förebygga, undersöka eller anmäla fall av bedrägeri eller säkerhetsproblem samt för att samarbeta med brottsförebyggande organ, exempelvis gällande säkerhet, redovisning, reklamation, immigration och tullkontroll. 

Laglig grund
Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att (i) kunna uppfylla vårt avtal med dig, d.v.s. administrera och leverera din resa, (ii) du har gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev m.m., (iii) för att följa lagkrav eller (iv) för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.

Hur länge sparar vi informationen?

Hur länge sparar vi informationen?​

Apollo sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Din resehistorik vilket inkluderar kontaktuppgifter, bokningsinformation och hälsoinformation sparas i två (2) år efter hemkomstdatumet. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från Apollo, sparar Apollo dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system, därför kan tex. ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera din resa trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis marknadsföringsändamål.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vilka kan vi komma att dela din information till?​

Apollo kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom DER Touristik-koncernen och till noggrant utvalda tredje parter. All behandling och överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivning i denna policy. Vi vidtar alla rimliga legala-, tekniska- och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Inom koncernen

Apollo delar system med övriga nordiska bolag inom DER Touristik Nordic-koncernen och därför kan dina personuppgifter komma att behandlas och delas med dessa bolag och med vårt flygbolag Novair. 

De personuppgifter vi delar är: bokningsinformation, namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kundkommunikation, uppgifter om hotell, uppgifter om avvikelser (flygtider, flygförseningar, byte av hotell), uppgifter om utbetalningar som skett i kompensationssyfte, om kunden önskar marknadsföring och/eller taxfree-katalog. Känsliga personuppgifter som behov av assistans för speciella behov/funktionshindrade (HCP) sparas också. 

Dina personuppgifter kan också, vid behov, komma att delas med vår interna, koncerngemensamma juristfunktion. 

All behandling och överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy och för att effektivisera och ge korrekt kundservice i hela Norden.

Vi bedömer att det legitima intresset av en korrekt och enhetlig tillämpning av avtalsvillkor och gällande lagstiftning, väger tyngre än det intrång i våra kunders integritet som det utgör att dela uppgifterna inom koncernen och att kundernas grundläggande intressen, rättigheter och friheter inte äventyras. 

Leverantörer av reserelaterade tjänster
Överföring sker till våra samarbetspartners inom resebranschen för att administrera och leverera den resetjänst du beställt av oss. Vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras:

Resebyråer och digitala partners,
När du bokar din resa via en resebyrå som vi samarbetar med, antingen i en butik eller online, är det troligt att du lämnar personuppgifter till resebyrån, exempelvis Ticket. När bokningen görs genom en resebyrå skickar vi vissa personuppgifter, till exempel bokningsnummer, till dem för att bekräfta bokningen.

Personuppgifterna är varje aktör enskilt ansvariga för när det kommer till hantering i enlighet med deras egen personuppgiftpolicy. Vi ansvarar inte för resebyråns egna behandling av de personuppgifter du har lämnat till dem.   

Hotell,
När du bokar en resa med Apollo erbjuder vi flera olika destinationer och hotell. Hotellen behöver vissa personuppgifter för att genomföra och bekräfta din rumsbokning. Det rör sig om uppgifter som namn, födelsedatum, ålder och kön.  

Flygbolag,
Flygresor genomförs både av vårt egna flygbolag Novair och av andra flygbolag. Flygbolagen behöver vissa uppgifter för att kunna genomföra din resa, t.ex. namn, ålder och i vissa fall kön. Dessa personuppgifter överförs antingen via datasystemen Amadeus eller Paxport, eller direkt till flygbolaget med passagerarlistor.

Apollo skickar också dina kontaktuppgifter till flygbolaget. Uppgifterna får enbart användas av flygbolagen för att kontakta dig vid eventuella flygstörningar. 

I vissa fall anlitar flygbolagen handlingsagenter för att kunna utföra tjänster kopplade till flygplatsen, exempelvis bagagehantering och incheckning. När handlingsagenten utför tjänsten kan de få tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra tjänsten.

Rederier
De rederier vars kryssningsresor vi säljer får tillgång till de personuppgifter som behövs för att genomföra en bokning. Det är namn, födelsedatum, ålder, kön samt nationalitet för samtliga resenärer på bokningen samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenären.

Varje rederi ansvarar själva för de uppgifter de eventuellt själva samlar in direkt från dig under kryssningen.  

Destinationsagenter,
På resedestinationer finns destinationsagenter, externa och av DER Touristik koncernen anställda, som utför tjänster på plats. De agerar i vissa fall mellanhand mellan Apollo och hotellen, hjälper Apollo att boka utflykter på plats, transfer med mera. De får tillgång till personuppgifter de behöver för att kunna genomföra tjänsterna.   

Taxfree,
När du reser med oss kan du beställa taxfree från våra samarbetspartners, som då får del av de personuppgifter som de behöver för att kunna hantera din beställning. Du kan läsa deras egen personuppgiftspolicys på deras hemsidor.

Övriga parter,
Vi har samarbetspartners som sköter dina bokningar av reserelaterade tjänster, exempelvis utflykter och andra aktiviteter. Dem får personuppgifter som de behöver för att leverera den beställda tjänsten. Det rör sig om uppgifter så som namn, e-post och adress för att bekräfta bokningar, men även exempelvis passuppgifter så som kön, ögonfärg och längd, för att kunna genomföra utflykter över landsgränser när passkontroller krävs.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system, webbanalysföretag, kundundersökningar, betallösningar och presentkortshantering. Vi delar även din information med vissa utvalda samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig.

IT-tjänster och system,
Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, till exempel kundtjänstsystem, bokningssystem och system för datahantering och dataförbättring. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bland annat kunna leverera och administrera din resa, hantera kundvårdsärenden och leverera andra relaterade tjänster som utflykter eller transfer.

Microsoft
I vårt interna arbete använder vi oss av Microsofts Office produkter och systemtjänster. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. I syfte att skydda dina personuppgifter i händelse av en omfattande IT-incident kan Microsoft komma att föra över dina personuppgifter till tredjeland, det vill säga att land utanför EU/ESS.

Webbanalysföretag,
För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra hemsidor använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med personifiering, analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra hemsidor. Uppgifterna som hanteras är primärt uppgifter vi får genom cookies. Läs mer i vår cookie policy.

Kundundersökningar,
Vi har anlitat Reevo för att genomföra kundundersökningar i samband med hemkomst från din resa. De får därför tillgång till sådana kontaktuppgifter, så som e-post och namn, de behöver för att kontakta dig och fråga om du vill delta.

Sms
För att tillhandahålla information via sms inför och under resan använder vi oss av en extern leverantör. Den personuppgift vi delar med denna leverantör är ditt mobiltelefonnummer.

Chatt
För chattfunktionen på våra hemsidor använder vi en extern leverantör. För att starta en chatt måste du dela personuppgifter i form av namn och mejladress med leverantören. Under samtalet kan leverantören eventuellt också få del av ytterligare personuppgifter, allt beroende på ärendets art.

Betallösningar,
Apollo använder sig av en extern betalningsleverantör, DIBS, för att hantera betalningar och återbetalningar. De får tillgång till personuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten, så som betalningsinformation och i vissa fall namn. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera din resa eller genomföra en reklamation.

Presentkortshantering,
Apollo använder sig av Retain 24, vilka får del av kontaktuppgifter som telefonnummer och e-post för att kunna skicka presentkort och bekräfta beställning. 

Facebook,
Apollo använder sig av Facebooks företagsverktyg på våra hemsidor. Det innebär att Facebook kan använda cookies, ”web beacons”, eller andra tekniker för att samla in eller ta emot information som Facebook sedan kan återannonsera och analysera för att tillhandahålla för dig relevant reklam. Läs mer i vår cookie policy om hur du undviker Facebooks cookies och andra lagringstekniker.

Behandlar vi din information i tredje land?

Behandlar vi din information i tredje land?

Apollo arrangerar resor till hela världen varför vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. hotell, flygbolag och agenter) eller leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer Apollo att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Dina rättigheter

Dina rättigheter

Apollo ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt stycket ”Vilka kan vi komma att dela din information till?” ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt. 

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Apollo om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att Apollo behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din avregistrering kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta ändamål.

Begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter handläggs av vår koncerngemensamma juristfunktion. Efter inkommen begäran, verifieras denna och återbekräftas. Vi återkommer med svar snarast, men senast inom 30 dagar.  

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Apollo behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Hur skyddar vi din information?

Säkerhet

Apollo vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Hur skyddar vi din information?

I de fall vi delar dina uppgifter till samarbetspartners ingår vi avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar dina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy samt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Apollo har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” sker löpande, liksom utbildning av vår personal i dataskyddsfrågor. Riskerna med personuppgiftsbehandling utvärderas kontinuerligt och säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera riskerna.

Cookiepolicy

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår cookie policy.

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Från tid till annan kan vi göra ändringar till vår personuppgiftspolicy. Vi kommer att med rimligt varsel meddela dig vid ändringar av policyn i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer också att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat versionsnummer. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.
 

 

Version 20190515