Personuppgiftspolicy

DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Apollo. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?
Det kan vara exempelvis namn, personnummer, adress, mejladress, och telefonnummer. Men det kan också vara olika krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som IP-nummer. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att informationen, direkt eller indirekt, kan identifiera en nu levande fysisk person. 

Känsliga personuppgifter
Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, exempelvis uppgifter som rör din hälsa, trosuppfattning eller etniskt ursprung. Känsliga personuppgifter samlar vi bara in och behandlar om det är absolut nödvändigt. Detta kan till exempel ske i samband med en bokning, om du ber om tillstånd att flyga med en medicinsk åkomma eller om du på annat sätt delger oss eller någon av våra samarbetspartners känsliga personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud

Kontaktuppgifter

Hur samlar vi in information om dig?

Vilken information samlar vi in?

Vad gör vi med din information?

Hur länge sparar vi informationen?

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Behandlar vi din information i tredje land?

Dina rättigheter

Hur skyddar vi din information?

Cookiepolicy

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Version 20190515