Vaccinationer, läkemedel och hälsofrågor

För att förebygga sjukdom under och efter din semester är det ditt eget ansvar att i god tid innan resan undersöka vilka vaccinationer du behöver ta. Genom ett besök på en vaccinationscentral får du hjälp med vaccinationsskydd samt råd om vilka förebyggande åtgärder du bör vidta för att inte bli sjuk. Researrangören har inte ansvar för att informera dig om sjukdomar och smitta som, permanent eller till och från, kan komma från resmålet. Vid graviditet gäller vissa restriktioner för flygresa. Hör med Apollo, din resebyrå eller flygbolaget.

Det är klokt att vara vaccinerad med ett bra grundskydd var du än befinner dig. Vilka kompletterande vaccinationer du behöver inför din resa beror på vart du skall resa, vilken typ av resa du skall göra och hur länge du skall vara borta. Vissa vaccinationer behöver tas flera gånger med några veckors mellanrum och många behöver tas några veckor innan avresa för att ge fullt skydd.

Läs på Vaccinationsguiden vilka vaccinationer du bör ta.

Vaccinera mot hepatit A och B

För att förebygga sjukdom under och efter din semester är det ditt eget ansvar att i god tid innan resan undersöka vilka vaccinationer du behöver ta. Genom ett besök på en vaccinationscentral får du hjälp med vaccinationsskydd samt råd om vilka förebyggande åtgärder du bör vidta för att inte bli sjuk. Vissa vaccinationer behöver tas flera gånger med några veckors mellanrum och många behöver tas några veckor innan avresa för att ge fullt skydd.

Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som finns mer eller mindre i hela världen. Därför är det viktigt att vaccinera sig mot dessa infektioner vid resa till områden där sjukdomarna är vanligt förekommande. En hepatit A-infektion kan ta upp till ett år att hämta sig ifrån och hepatit B kan i värsta fall utvecklas till en kronisk form som kan leda till allvarliga leverkomplikationer.

Ett vaccin ger ett mångårigt skydd mot båda infektionerna. Har du redan fullgott skydd mot en av infektionerna kan du komplettera med vaccin mot den andra. Du bör vaccinera dig minst 4 veckor innan avresa.

Hälsofrågor

Som resenär har du ansvar för att hålla dig uppdaterad vilka hälsobestämmelser som är relevanta för din resa och om särskilda behov som knyter an till det egna hälsotillståndet. Mer information hittar du exempelvis på vårdguidens hemsida samt UD:s utrikesinformation. 

Läkemedel

Enligt Schengenavtalet skall den som behandlas med narkotikaklassade läkemedel och reser till annat Schengenland vid kontroll kunna uppvisa ett intyg som utfärdats av Apoteket eller Läkemedelsverket i det land man är bosatt i.

För resa till länder utanför Schengen rekommenderar vi att ni alltid har med ett skriftligt intyg på receptbelagda läkemedel från läkare, på lämpligt språk. Somliga länder tillåter inte att man för in vissa mediciner.

Information från svenska utlandsmyndigheter

För att ta reda på vad som gäller för din destination gällande läkemedel, vänligen besök Sweden Abroad, där du hittar reseinformation om landet du ska till samt tips och råd om gällande vård och försäkringsskydd.

Mer information

Krisinformation.se
UD
Folkhälsomyndigheten