Vaccinationer, läkemedel och hälsofrågor

För att förebygga sjukdom under och efter din semester är det viktigt att i god tid innan resan undersöka vilka vaccinationer du behöver ta. Vilka vaccinationer som du behöver varierar beroende på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet. Genom ett besök på en vaccinationscentral får du hjälp med vaccinationsskydd samt råd om vilka förebyggande åtgärder du bör vidta.

Apollo rekommenderar VaccinDirekt. VaccinDirekt har vaccinationscentraler över hela Sverige och är experter på vilka vacciner och hälsoråd du behöver inför din resa. För att se närmaste mottagning, VaccinDirekt.

Läs på Vaccinationsguiden vilka vaccinationer du bör ta.
 

Sjukdomar som sprids med mat och vatten

Sjukdomar som sprids med mat och vatten är ett vanligt problem för resenärer. Även om en god hygien minskar smittorisken kan det vara svårt att förhindra smitta helt, eftersom sjukdomarna sprids i helt vanliga vardagssituationer.

Turistdiarré är det vanligaste hälsoproblemet på din resa.  Kolera, tyfoidfeber och hepatit A är sjukdomar som smittar på samma sätt som turistdiarré, dvs med mat och vatten. Dessa tre sjukdomar kan du skydda dig mot genom vaccination.

Kolera är en allvarlig sjukdom men i de flesta fall yttrar den sig i en mildare form som lätt kan förväxlas med vanlig form av turistdiarré. Du kan skydda dig mot kolera med ett drickbart vaccin.

Tyfoidfeber är en svår sjukdom som i regel kräver sjukhusvård. Den finns över hela världen men är vanligare i tropiska och subtropiska länder. Du kan vaccinera dig mot tyfoidfeber genom att ta ett vaccin i form av kapslar.

Hepatit A är en allvarlig leverinfektion som finns mer eller mindre i hela världen. Därför är det viktigt att vaccinera sig vid resa till områden där sjukdomen är vanligt förekommande.

Sjukdomar som sprids via myggor

Flera sjukdomar sprids via myggor. Bor du enklare bör du alltid använda myggnät som du hänger runt sängen. Impregnerade myggnät ger ett bra skydd mot myggburna sjukdomar och kan även kombineras med myggmedel.

Vissa sjukdomar som sprids via myggor kan du vaccinera dig mot, t.ex. gula febern, japansk encefalit och denguefeber. Även malaria är en allvarlig sjukdom som sprids via myggor och för att skydda dig mot malaria kan det vara aktuellt att äta malariaprofylax.

Grundskydd

Under uppväxten blir du vaccinerad och får ett skydd mot ett antal allvarliga sjukdomar. Skyddet räcker livet ut för några av sjukdomarna men för difteri, stelkramp och kikhosta försvagas skyddet med tiden och grundskyddet måste fyllas på i vuxen ålder.  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grundskyddet ska fyllas på vart 20:e år.

Hälsofrågor

Som resenär har du ansvar för att hålla dig uppdaterad om vilka hälsobestämmelser som är relevanta för din resa och om särskilda behov som knyter an till det egna hälsotillståndet. Mer information hittar du exempelvis på vårdguidens hemsida samt UD:s utrikesinformation.

Läkemedel

Enligt Schengenavtalet skall den som behandlas med narkotikaklassade läkemedel och reser till annat Schengenland vid kontroll kunna uppvisa ett intyg som utfärdats av apoteket eller Läkemedelsverket i det land man är bosatt i.

För resa till länder utanför Schengen rekommenderar vi att ni alltid har med ett skriftligt intyg på receptbelagda läkemedel från läkare, på lämpligt språk. Somliga länder tillåter inte att man för in vissa mediciner.

Information från svenska utlandsmyndigheter

För att ta reda på vad som gäller för din destination gällande läkemedel, vänligen besök Sweden Abroad, där du hittar reseinformation om landet du ska till samt tips och råd om gällande vård och försäkringsskydd.

Mer information

Krisinformation.se
UD
Folkhälsomyndigheten