Reklamationer

Om det är något som du inte är nöjd med på resan så är det viktigt att du kontaktar våra reseledare på plats så fort som möjligt. Är du på ett resmål där vi inte har reseledare på plats så kontaktar du hotellets personal om det gäller ett problem på ditt hotell. Det mesta kan vi lösa direkt på plats, väntar du till efter hemkomst så kan vi inte påverka eller rätta till dom problem som uppstått. Det är en förutsättning att du har kontaktat vår personal på plats vid eventuella problem om du skulle behöva reklamera något efter hemkomst.

Glöm inte att dina synpunkter ska vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomsten.Gäller ditt ärende sjukdom, skada eller inbrott hänvisar vi till ert försäkringsbolag. Köpte du reseförsäkring när du bokade resan är du försäkrad hos Gouda Reseförsäkring. De når du på telefon 08-615 28 00.

När din reklamation är oss tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse. Enklare ärenden svarar vi dock på tidigare. Handläggningstiden beror på att vi ska hinna kontakta berörd personal och samarbetspartners, för att samla in information om ärendet.

Våra handläggare som sedan bedömer ärendet har lång erfarenhet av reklamationshantering och resebranschen. Alla handläggare är väl insatta i resevillkoren, branschpraxis, paketreselagen och Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer. När handläggningen är klar får du ett skriftligt besked där vi meddelar vårt beslut.