Reklamationer

Om det är något som du inte är nöjd med på resan så är det viktigt att du kontaktar våra reseledare på plats så fort som möjligt. Är du på ett resmål där vi inte har reseledare kan du kontakta oss på telefonnumret du fått på sms, eller på telefonnumret som står på resehandlingarna. Det mesta kan vi lösa direkt på plats, väntar du till efter hemkomst kan vi inte påverka eller rätta till de problem som uppstått. Det är en förutsättning att du har kontaktat vår personal på plats vid eventuella problem om du skulle behöva reklamera något efter hemkomst.

  • Din reklamation ska vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomst
  • Gäller ditt ärende försenad, inställd flygresa, nekad ombordstigning, skadat/förlorat bagage eller annan flygrelaterad reklamation hänvisar vi dig till flygbolaget du reste med.
  • Gäller ditt ärende avbokning, inställd resa eller återbetalning av resa vänligen kontakta [email protected] eller 0771-37 37 37.
  • Gäller ditt ärende sjukdom, skada eller inbrott hänvisar vi till ert försäkringsbolag. Köpte du reseförsäkring när du bokade resan är du försäkrad hos Gouda Reseförsäkring. De når du på telefon 08-615 28 00.
  • Reseförsäkring - Fullständiga villkor (pdf)
  • Reseförsäkring - Bilaga (pdf)
  • Reseförsäkring - Skadeanmälan - Blankett (pdf)
  • Alla våra reklamationer behandlas av skandinaviska medarbetare, vilket innebär att din reklamation kan bli besvarad på svenska, norska eller danska.

När din reklamation är oss tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse där aktuell handläggningstid framgår. Handläggningstiden beror på att vi ska hinna kontakta berörd personal och samarbetspartners, för att samla in information om ärendet.

Våra handläggare, som sedan bedömer ärendet, har lång erfarenhet av reklamationshantering och resebranschen. Alla handläggare är väl insatta i resevillkoren, branschpraxis, paketreselagen och Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer. När handläggningen är klar får du ett skriftligt besked där vi meddelar vårt beslut.