Information om flygförseningar

Vid eventuella förseningar gör Apollo och flygbolaget allt för att lindra effekten av förseningen. Här hittar du information om aktuella flygförseningar, regler om kompensation, förseningsintyg och vanliga frågor och svar.

Aktuella flygförseningar

Här hittar du information gällande flygförseningar. Hur du får informationen beror på om du flyger med charterflyg eller reguljärflyg.

Reser du med charterflyg?

Reser du med charterflyg, och ditt flyg är försenat på utresan, kommer vi löpande att informera dig om flygförseningen på sms. Det är därför viktigt att det är korrekt mobilnummer som framgår av resehandlingarna. Är ditt flyg försenat på hemresan, har vi reseledare som löpande kommer hålla dig uppdaterad på flygplatsen eller via sms.

Reser du med reguljärflyg?

Reser du med reguljärflyg till ett resmål utan Apollo-personal, kommer du att få information gällande flygförseningen direkt från flygbolaget. Flygbolagets representant kommer hålla dig uppdaterad, samt att du kan hitta information på flygplatsens hemsida.

 

Kompensation vid flygförseningar

Apollo omfattas av paketreselagen. Vi följer de rättningslinjer som finns gällande kompensation för flygförseningar. Har du rätt till kompensation i förbindelse med en försening, kommer detta att automatiskt utbetalas till dig. Du behöver inte göra något. Se mer om reglerna för kompensation här under.

Paketreselagen

Vi följer paketreselagen och praxis för kompensation vid förseningar av paketresor . Det betyder att en försening på utresan av en viss längd medför kompensation. Försening på hemresan medför däremot ingen kompensation oavsett längd.

Kompensation vid försening på utresan

Resans längd Längd på försening vid ankomst                   Medför det kompensation?                  Vilken kompensation?
Mellan 1-4 dygn Under 5 timmar Nej Ingen
  Över 5 timmar Ja 1 dygnsandel *
Mellan 5-8 dygn Under 8 timmar Nej Ingen
  Över 8 timmar Ja 1 dygnsandel *
Över 8 dygn Över 8 timmar Ja 1 dygnsandel *


*En dygnsandel utgör resans pris med avdrag för eventuella rabatter och tillägg, delat med resans antal nätter.

Kompensation vid försening på hemresan

Försening på hemresan medför ingen kompensation oavsett längd.
 

EU-förordning om flygförsening

Ersättning efter EU-förordning 261/04 ska riktas direkt till flygbolaget. Ett sådant krav ska vara flygbolaget tillhanda senast 2 månader efter att förseningen uppstått.

Rättigheter enligt EU:s förordning 261/2004

Om du drabbas av en försening på din resa kan du kräva kompensation i enlighet med EU:s förordning. Du måste dessutom uppfylla nedan kriterier:

  • Flygresan avgick från en flygplats inom EU.
  • Flygresan ankom till en flygplats inom EU med ett EU-registrerat flygbolag. Alternativt en flygplats utanför EU men med ett EU-registrerat flygbolag.
  • Du måste ha varit ombord på den aktuella flygningen.
  • Kravet ska vara flygbolaget tillhanda senast 2 månader efter att förseningen uppstått.
  • Gäller om flyget ankommer mer än 3 timmar sent till din destination. Förordningen gäller inte om förseningen berodde på oförutsedda händelser så som väder eller strejk.

Eventuella krav enligt EU-förordningen måste ställas till flygbolaget. Flygbolaget kan komma att dra av ersättning som redan betalats ut enligt paketreselagen.

Om förseningen uppgår till mer än 5 timmar från den förväntade avgångstiden kan du enligt EU-förordningen avbryta flygdelen av resan. Observera att du i så fall inte får någon ersättning för boende eller andra tillägg som du inte kan utnyttja.

Förseningsintyg

Har ditt flyg varit försenat på ut- eller hemresan, och du ska göra ett ärende hos ditt försäkringsbolag, behöver du ett förseningsintyg. I de flesta fall, ska du vända dig direkt till flygbolaget för att få ett förseningsintyg. 


Utfördes din flygning av Braathens International Airlines ska du kontakta dem för att få ett förseningsintyg. Ni finner deras kontaktuppgifter här

Om du har rest med Braathens International Airlines på BIX2516 mellan Göteborg och Gran Canaria eller med BIX2504 från Köpenhamn den 6 januari och är i behov av en PIR rapport för uteblivet bagage så kan du hämta detta dokument. Dokumentet ska fyllas i och skickas till Braathens på e-postadressen som du har mottagit på sms från Apollo.

Utfördes din flygning av Jettime ska du kontakta dem för att få ett förseningsintyg. Ni finner deras kontaktuppgifter här

Utfördes din flygning av Atlantic Airways ska du kontakta dem för att få ett förseningsintyg. Ni finner deras kontaktuppgifter här

För att läsa, ladda ner och skriva ut pdf-filer krävs att du har programmet Adobe Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och kan hämtas här: Ladda ner Adobe Reader »

Om du flög med ett annat flygbolag än de som anges ovan hittar du förseningsintyg nedan som du kan ladda ner.

Datum Flightnr. Från/till Last ned pdf
03.06.2024 SK7744 Ioannina - Köpenhamn Ladda ner
05.07.2024 SK7956 Ioannina - Landvetter Ladda ner
13.07.2024 SK7846 Chania - Landvetter Ladda ner

 

Frågor & svar

Inget flygbolag kan undgå flygförseningar. Att förseningar uppstår kan bero på många olika faktorer, som trängsel i luftrummet, tekniska orsaker, väderförhållanden och liknande. Här hittar du svar på vanliga frågor.

Anslutningstransport

Förseningar kan uppstå på grund av tekniska fel, väderförhållanden eller trafiken i luftrummet. Eventuell anslutning måste därför beställas med goda marginaler. Vi rekommenderar en tidsmarginal på minst 3-4 timmar om du har en anslutning till/från avrese-/ankomstflygplatsen med flyg, tåg, buss eller liknande. Anslutningsbiljetterna bör också vara av- eller ombokningsbara.

Information om förseningar

Under fliken ”Aktuella förseningar” kan du läsa mer om hur du får information i samband med flygförseningar.

Kompensation vid flygförseningar

Under fliken ”Kompensation vid flygförseningar” finner du all information om vilka rättigheter du har när ditt flyg är försenat.

Får jag ett hotellrum vid flygförseningar?

Beroende på hur lång förseningen är, kan det bli kortare eller längre uppehåll på hotell. Du kommer få information om detta är aktuellt för din försening.

Varför får jag inte mer information?

Det kan vara många faktorer som påverkar en flygförsening. Det kan då vara svårt att informera om exakta tidpunkter. Under en flygförsening arbetas det intensivt med många olika lösningar och alternativ, vilket gör det svårt att ge rätt och snabb information innan allt är klart. Vi och flygbolagen gör vårt yttersta för att fortlöpande kunna ge information och uppdatering till berörda passagerare.