Pass och visum

För att inget ska komma i vägen för en din semester, bör du läsa reglerna för pass och visum noga. Nedan finner du villkor för destinationer dit vi flyger med charter. Har du bokat en paket- eller flygresa som du har paketerat själv, eller enbart hotell hänvisar vi visumfrågor till respektive lands ambassad och konsulat. För allmän passinformation se polisens hemsida.

Informationen nedan gäller endast för reslängder som är presenterade i Apollos program. Uppgifterna gäller för svenska medborgare. För svenska medborgare med annat ursprung kan visum krävas. Kontrollera detta med ambassaden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar vad gäller priser, pass- och visumregler. För inresa till vissa länder krävs visum och det är resenärens ansvar att se till att erforderligt visum finns vid avresa, se paragraf 8:3 i de allmänna resevillkoren. Visumansökningar handläggs av respektive lands ambassad.

Ny information till dig som reser till Kuba eller Mexiko

När du reser till Kuba och Mexiko behöver dina personuppgifter registreras i förväg då du kommer att flyga över amerikanskt luftrum, så kallad Secure Overflight Information. Läs mer nedan under respektive land. 

Id-kontroll av flygpassagerare

Enligt EU-direktiv har Sverige infört krav på ID-kontroll av passagerare också vid incheckning och ombordstigning på planet. Detta för att säkerställa att en passagerare som har checkat in bagage också medföljer på flygningen. Kravet gäller samtliga utrikesavgångar. Godkända ID-handlingar är pass, körkort och SIS märkta ID-kort, där din nationalitet framgår.

Schengen

Vid in-och utresa i land som står utanför Schengensamarbetet sker kontroll av dina resedokument inklusive pass på sedvanligt vis. Vid in- och utresa i land som ingår i Schengensamarbetet sker ofta ID-kontroll i samband med incheckningen. Däremot sker ingen passkontroll från polisens sida. Det nationella identitetskortet, som utfärdas av Polisen och som gäller för resa inom Schengenområdet är en fullgod resehandling i form av ett ID-kort och som styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Det godtas av flygbolag, rederier, bussbolag och hotell.

Pass

I många länder måste du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell eller på anmodan av polis eller annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen. Vi rekommenderar därför att du alltid tar med ditt pass, vart du än reser. Detta gäller såväl barn som vuxna. Observera att det krävs pass med fotografi även för spädbarn. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. För exakt information, kontakta berörd ambassad.

Kontrollera att ditt pass är giltigt inför resan. Beställ nytt pass i god tid. Kontrollera att ingen sida i passet på något sätt är skadad. Ett pass som är trasigt är inte giltigt.

För ytterligare frågor om pass, läs mer på polisens hemsida. Apollo ansvarar inte för följderna om en resenär inte har giltigt pass eller visum.


Land

Krav

Albanien

Visum krävs ej för nordiska medborgare. Nordiska medborgare får stanna i 30 dagar utan visum. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. För övrig information kontakta Albanska Ambassaden på tel 08-7310920.

Bulgarien

Visum krävs ej för nordiska medborgare. Nordiska medborgare får stanna i 30 dagar utan visum. Passet måste vara giltigt i minst 3 månader efter det att man lämnat landet.  För vidare information kontakta Bulgariens konsulat, tel: 08-20 67 13.

Cypern

Visum krävs ej för svenska medborgare. Passet ska vara giltigt under hela vistelsetiden i landet. För vidare information kontakta Cyperns Ambassad, tel: 08-24 50 08.

Dominikanska
republiken

Turistvisum-Turistkort krävs för inresa till Dominikanska Republiken. Kortet ingår för passagerare som reser med charterflyg och erhålls ombord på flyget. Detta gäller endast för skandinaviska och finska medborgare, vid annat medborgarskap, vänligen kontakta ambassaden direkt. För resenärer som flyger med reguljärflyg erläggs visumavgiften vid ankomst till Dominkanska Republiken. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader från det att man har lämnat landet. Dominikanska Republikens ambassad, tel: 08-667 46 11.

Egypten

Visum krävs. Bokas och betalas i samband med resan. Kostar 190:- per person med avresa fram till 30/4 2015, därefter 210:-. Visumet tillhandahålls på flygplatsen vid resor med ankomst till flygplatserna Hurghada, Sharm El Sheik och Marsa Alam. Observera att för nordiska medborgare behöver ingen ansökan göras i förväg, utan allt ordnas på flygplatsen vid ankomst. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. Är du inte nordisk medborgare, kontakta Egyptens ambassad för att kontrollera att visum kan ordnas på plats. 

Egyptens konsulat, tel: 08-459 98 70 eller konsulatets webbsida.

Förenade
Arabemiraten

Visum krävs för nordiska medborgare. Visumet tillhandahålles vid ankomst till flygplatsen i Förenade Arabemiraten. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. Passet får ej innehålla israeliska stämplar. Det är heller inte möjligt att resa till Förenade Arabemiraten med provisoriskt pass. Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad för besked om passregler och visumkrav. Utländska medborgare måste även kontakta hotellet i Förenade Arabemiraten direkt för att få hjälp av dem med visum, senast 14 dagar före avresa. Detta är tyvärr inget som Apollo kan hjälpa till med. Förenade Arabemiratens ambassad, tel: 08-411 12 44.

Grekland

Visum krävs ej för svenska medborgare. Passet ska vara giltigt under hela vistelsetiden i landet. För vidare information kontakta Grekiska konsulatet, tel: 08-545 660 15.

Indien

Från den 1 oktober 2013 gäller ändrade visumregler för resor till Indien. Samtliga visum ska vara biometriska. Detta innebär att visumansökan måste kompletteras med fingeravtryck eller personbevis samt foto. Beroende på var du bor i Sverige gäller olika regler, se nedan:

Krav på fingeravtryck och foto gäller dig som är bosatt i:

 • Stockholms län
 • Västmanlands län
 • Södermanlands län
 • Upplands län
 • Umeå
 • Malmö

Kontaktuppgifter till Indiska Ambassadens samarbetspartner Cox & King som sköter visumhanteringen:

Stockholm
David Bagaresgata 26B, Stockholm
Telefon: 020-434 434

Umeå
Skolgatan 54, Umeå
Telefon: 020-434 434

Malmö
Holmgatan 8A, Malmö
Telefon: 020-434 434

Om du har frågor om visum eller behöver ordna ett ber vi dig att ta kontakt med Cox & Kings som är Indiska ambassadens samarbetspartner, se kontaktuppgifter nedan:

Postadress
CKGS
India Visa Application Centre,
Post Box 7589,
103 93 Stockholm

För bosatta i övriga län

För dig som är bosatt i övriga län i Sverige ska visumansökan istället kompletteras med personbevis och foto.

Övriga villkor

 • Observera att det krävs särskilda visumhandlingar om du vill använda samma visum för flera inresor i Indien.
 • Ditt pass måste vara giltigt i minst 6 månader från det att du gjort din visumansökan.
 • Handläggningstiden för att få visum är cirka 3 veckor.
 • Tänk på att se till att ha giltiga visumhandlingar inför din resa.
 • Apollo ansvarar ej för felaktiga handlingar som kan leda till nekad inresa i Indien.

Indonesien

Visum krävs. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. För att ordna visum hänvisar vi till Indonesiens ambassad, eller ring tel: 08-545 55 880. Det går även bra att köpa visumet på plats vid ankomst.

Israel

Visum krävs ej. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. Israels ambassad, tel: 08-663 04 35.

Jordanien

Nordiska medborgare erhåller ett 30 dagars visum vid ankomst. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet.
Jordanska konsulatet, tel: 08-24 20 33.

Italien

Visum krävs ej för svenska medborgare. Passet ska vara giltigt under hela vistelsetiden i landet. För vidare information kontakta Italienska ambassaden, tel: 08-545 671 00.

Kroatien

Visum krävs ej för svenska medborgare. Passet ska vara giltigt under hela vistelsetiden i landet. Kroatiens Ambassad tel: 46-8-44 05 280.

Kuba

Registrering av passuppgifter
När du reser till Kuba måste du registrera personuppgifter i förväg då resan kommer att gå över amerikanskt luftrum. Detta kallas Secure Overflight Information. Du måste lämna dina uppgifter till Thomas Cook senast 5 dagar innan avresan. Observera att du fortsatt kan boka en resa som går senare än fem dagar tills avresa. Uppgifterna behöver då lämnas omgående. Registrera personuppgifter, bokningsnummer och avresedatum – det måste skrivas exakt som det står i ditt pass.

Logga in på Thomas Cooks hemsida för att registrera uppgifterna: https://se.airshoppen.com/

Visum
Turistvisum krävs för inresa till Kuba. För dem som reser med Thomas Cook Airlines vintern 2015/2016 ingår detta och utlämnas ombord på flyget. Kortet fyller man i under flygningen och det är mycket noga att detta blir korrekt ifyllt. Observera att detta endast gäller nordiska medborgare. För resenärer med annat medborgarskap hänvisar vi till Kubas ambassad direkt.

Under sommarsäsongen ingår inget turistvisum utan vi hänvisar till Kubas ambassad i Stockholm på telefon 08-54 583 277.

OBS!
Enligt kubansk lag krävs det att alla resenärer kan visa ett bevis på reseförsäkring som täcker kostnader för eventuell sjukhusvistelse, läkarbesök, medicin samt hemtransport. Detta intyg ska vara utfärdat på engelska och fås via ditt försäkringsbolag. Har du tecknat reseförsäkring med Apollo (Gouda) kontaktar du Gouda på info@gouda-rf.se för att få detta. Har du inte något intyg med dig kan du nekas inresa i landet.

För flygningar med reguljärflyg ordnar man visum på egen hand via Kubas ambassad.

 

Maldiverna

Nordiska och baltiska medborgare erhåller ett 30-dagars visum vid ankomst. Resenärer som bokat en kombination med Sri Lanka/Maldiverna måste välja Tourist Visa with double entry for 30 days. Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i landet.

Malta

Nordiska medborgare behöver ej visum för vistelse upp till 90 dagar. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter det att man lämnat landet samt innehålla 2 ostämplade sidor. Passet får inte vara sprucket eller trasigt någonstans.

Mauritius

Skandinaviska medborgare behöver ej visum för vistelse upp till 90 dagar. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. Observera att för närvarande tillåts inte inresa i Mauritius om du besökt ett eboladrabbat land (Guinea, Liberia, Sierra Leone, Kongo) under de senaste två månaderna före resan

Mexiko

Registrering av personuppgifter: När du reser till Mexiko behöver du registera dina personuppgifter, namn, personnummer och kön, i förväg då du kommer att flyga över amerikanskt luftrum, så kallad Secure Overflight Information.

Dina personuppgifter lämnas till Novair senast 5 dagar före avresa. Du kan fortfarande boka en resa senare än 5 dagar men behöver då registrera dina personuppgifter omgående. Registrera personuppgifterna och ange bokningsnummer och avresedatum. Fyll i dina personuppgifter exakt som de står i ditt pass.

Registrera dina personppgifter här

Visum krävs ej för svenska medborgare. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. Barn under 18 år som reser ensam eller med en förälder måste ha tillstånd på engelska av båda föräldrarna eller av den förälder som inte är med på resan. Tillståndet ska undertecknas personligen med bekräftelse från Notarius Publicus. 
För vidare information kontakta Mexikos ambassad tel: 08-663 51 70.

Montenegro

Visum krävs ej för svenska medborgare vid vistelser kortare än 3 månader. För vidare information kontakta Montenegros Ambassad tel: 08-21 84 36.

Portugal

Visum krävs ej för svenska medborgare. Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i landet. För vidare information kontakta Portugals konsulat, tel: 031-20 18 90.

Seychellerna

Nordiska medborgare erhåller 30 dagars turistvisum vid ankomst. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Seychellernas ambassad: telefon 090-122512.

Singapore

Visum krävs ej för nordiska medborgare. Passet måste vara giltigt i minst 6 mån efter det att man har lämnat landet. För vidare information kontakta Singapores ambassad i Tyskland på telefon: +49 30 226 34 30.

Sri Lanka

Fr o m 1 januari 2012 krävs inresetillstånd till Sri Lanka. Ansökan görs elektroniskt före avresa på www.eta.gov.lk mot en avgift, för närvarande 30 USD. Möjlighet finns även att ansöka om detta på flygplatsen vid ankomst, då mot en högre avgift. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomst. Sri Lankas ambassad, tel 08-663 65 23/25.

Spanien

Visum krävs ej för svenska medborgare. Passet ska vara giltigt under hela vistelsetiden i landet. För vidare information kontakta Spaniens ambassad tel: 08-522 80 800
OBS! Enligt ny spansk lag måste resenärer till La Gomera uppge sitt passnummer. Vi ber dig därför att innan avresa mejla in ditt bokningsnummer, namn på alla resenärer samt passnummer till passuppgifter@apollo.se.

St Lucia

Visum krävs ej för skandinaviska medborgare för vistelse upp till 28 dagar. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det man lämnat landet.

Sydafrika

Visum krävs ej. Passet måste vara giltigt minst 1 månad efter det att man lämnat landet. Sydafrika skärper reglerna för inresa i landet för att motverka barnhandel. De nya reglerna innebär att föräldrar med barn under 18 år behöver visa upp födelseattest vid inresa. De träder i kraft från och med den 1/10 2014. Kontakta ambassaden för mer information, tel: 08-24 39 50.

Thailand

Visum krävs ej för skandinaviska medborgare. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter att man har lämnat landet. För vidare information kontakta Thailands ambassad på telefon 08-588 04 250 eller via thaiembassy.se.

Tibet

För inresa till Tibet krävs det att du har visum till Kina samt ett inresetillstånd. För att ansöka om inresetillståndet måste du fylla i ett inreseformulär som skall returneras till Apollo. (Detta inreseformulär får du inte i retur utan skickas direkt från Apollo till vår agent i Kina). Vi behöver även kopia på informationssidorna i ditt pass samt på ditt visum till Kina. Klicka på länken nedan för att ladda ner inreseformuläret alternativt kontakta din säljare på 0771- 37 37 00.

Inreseformulär - Tibet

Skicka ifyllt inreseformulär tillsammans med kopia på pass och kinesiskt visum i god tid innan avresa till: Apollo, Box 45439, 104 31 Stockholm. Märk kuvertet: "SalesHelp - Tibet" Det går även bra att mejla det till bokning@apollo.se. OBS! Det är resenärens ansvar att se till att Apollo har ifyllt inreseformulär i god tid, det är därför viktigt att du fyller i inresetillståndet samt returnerar det till Apollo senast 30 dagar innan avresa.

Tobago

Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter ankomst till Tobago. Visum krävs ej. 

Observera att för närvarande tillåts inte inresa i Tobago om du besökt ett eboladrabbat land (Guinea, Liberia, Sierra Leone, Kongo) under de senaste månaderna före resan.

Kontakt till Trinidad och Tobagos konsulat i Stockholm: 08-614 00 20, consul@skanditek.se

Tunisien

Visum krävs ej för svenskar som ämnar stanna i landet högst 3 månader. Passet måste vara giltigt minst 5 månader under hela vistelsen i landet. Tunisiens Ambassad, tel: 08-545 855 20.

Turkiet

Pass: Sedan den 1 januari 2015  måste pass och resedokument ha en giltighetstid på minst 150 dagar vid utresa.  

Visum: Krävs ej för svenska, danska och finska medborgare (observera att visum krävs för norska medborgare). Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. För vidare information kontakta Turkiets ambassad, tel: 08-23 08 40.

Oman

Visum krävs. Visumet ingår inte i resans pris utan betalas på plats. Visum för en vecka kostar 13 US-dollar, för två veckor 52 US-dollar. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomst från Oman. Passet får inte innehålla israeliska stämplar. Det går inte heller att använda ett provisoriskt pass. 

Vietnam

Skandinaviska medborgare behöver ej visum för vistelse upp till 15 dagar. För vistelse längre än 15 dagar krävs visum. Reser du ut ur landet och vill resa tillbaka inom 30 dagar, behöver du ansöka om visum. Passet måste vara giltigt i 6 månader efter hemkomst om du ej har visum och giltig utresebiljett måste finnas. Önskar ni ordna visum på egen hand hänvisar vi till Vietnams ambassad eller tel: 08-556 210 70.

Zimbabwe

Nordiska medborgare behöver visum. Nordiska medborgare kan erhålla ett 90-dagars visum vid ankomst, det kostar 30 USD. Passet måste vara giltigt minst 3 månader efter det att man lämnat landet. Zimbabwes ambassad Tel: 08-76 55 380.