Trygghet på Playitas Resort

Playitas Resort har infört en rad åtgärder för att undgå onödig kontakt och smittspridning. Mer information hittar du nedan. 

Generella åtgärder

Åtgärder som berör träningsfaciliteterna och öppettider

Information kring munskydd och avstånd

Restaurang och supermarket