Apollos hållbara arbete hemma

Hållbarhet inom Apollo

Etik, hållbarhet och socialt ansvar är grundstenar i Apollos verksamhet, och det genomsyrar såväl det interna arbetet som samarbetet med externa leverantörer och samarbetspartners. Barns rätt till skydd och allas rätt till goda arbetsvillkor är särskilt viktigt för oss då vi rör oss i en global miljö, där detta inte alltid är en självklarhet.​

Apollos ambition är att all personal ska vara utbildad, motiverad och engagerad för att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Genom att medarbetarna kontinuerligt utbildas och informeras, skapar Apollo en grund som gör det möjligt att effektivt integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten. I tydliga riktlinjer och policys beskrivs såväl Apollos regler som värderingar och förhållningssätt – hur vi agerar i vardagen. Här kan du läsa mer om hur vi inom DER Touristik Group arbetar med hållbarhetsfrågor. Här kan du läsa om Apollos hållbarhetsarbete under 2020.

Code of conduct

Uppförandekoden, Code of Conduct, är Apollos viktigaste fundament. Den innehåller etiska riktlinjer, principer och värderingar som bolagets medarbetare och affärspartners måste signera och följa i enlighet med anställningsavtal eller affärskontrakt. Att bryta mot Apollos Code of Conduct är att bryta mot en anställnings- eller affärsöverenskommelse.

Travelife-certifierade 

För att säkerställa att Apollo arbetar på rätt sätt med styrning och tydliga processer i hållbarhetsarbetet har vi låtit en tredje part, Travelife, granska, utvärdera och certifiera arbetet. Apollo var den första nordiska researrangören att certifieras enligt Travelifes kriterier för researrangörer år 2015, och 2018 – trots tuffare krav från Travelife – klarade Apollo en förnyad certifiering.

Totalt är det över 200 olika hållbarhetskriterier, stora som små, som har granskats och godkänts. Certifieringen berör hållbarhetsstyrning och processer kring kontor och inköp, personalfrågor, leverantörer, resor, ansvar på destinationer och kommunikation med kunder. 

Travelife är ett  GSTC-ackrediterat certifieringsorgan, vilket betyder att Apollos verksamhet genom sin certifiering, uppfyller de högsta sociala och miljömässiga standarderna på marknaden. Travelifes certifiering av researrangörer i hållbarhetsfrågor är baserad på ledande internationella hållbarhetsriktlinjer och standarder (EMAS, ISO, UNEP, GRI, GSTC).

Samarbeten och partners

Apollo har en tydlig process för hur hotell och samarbetspartners väljs ut runt om i världen. I kontrakten med våra hotellpartners ställer vi höga krav på hotellens hållbarhetsarbete. Ännu lite högre krav ställs på alla Apollo Mondo-hotell, de måste uppfylla ett antal kriterier gällande hållbarhet. De måste till exempel vara Travelife-certifierade eller i en ansökandeprocess  för en hållbarhetscertifiering eller miljömärkning, hos exempelvis Green Key.

Suppliers Code of Conduct är en en given och central del av samarbetsavtalet, och alla våra partners måste signera det. 

 

Apollo är Travelife-certifierade