Hållbarhet inom Apollo

Apollo arbetar mycket med att själva leva som vi lär och har en tydlig miljöpolicy som gäller alla våra arbetsplatser och samtliga medarbetare. 

Etik, hållbarhet och socialt ansvar är viktiga frågor när Apollo utbildar personal. Två områden som lyfts extra mycket i personalutbildningarna är barns rätt till skydd och allas rätt till goda arbetsvillkor. Genom att informera och utbilda medarbetarna skapar Apollo en grund som gör det möjligt att effektivt integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten ute på destinationerna.

Det finns även en Code of Conduct, en uppfördandekod, som Apollos alla anställda tar del av. Den innehåller etniska riktlinjer, principer och värdering för Apollo, bolagets affärspartners samt samhället bolaget verkar i. Det är ett dokument som styrker intresserelationer. Genom verktyg för e-learning kan alla anställda snabbt ta del av revideringar och uppdateringar av uppförandekoden.