Hållbarhet inom Apollo

Etik, hållbarhet och socialt ansvar är grundstenar i Apollos verksamhet. Det genomsyrar såväl det interna arbetet som samarbetet med externa leverantörer och andra samarbetspartners. Barns rätt till skydd och allas rätt till goda arbetsvillkor är särskilt viktigt för oss då vi rör oss i en global miljö där detta inte alltid är en självklarhet. Genom att medarbetarna kontinuerligt utbildas och informeras skapar Apollo en grund som gör det möjligt att effektivt integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten. I tydliga riktlinjer och policies beskrivs såväl Apollos regler som värderingar och förhållningssätt hur vi agerar i vardagen. Här kan du läsa mer om hur vi inom DER Touristik Group arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Apollos uppförandekod, Code of Conduct, är vårt viktigaste fundament. Den innehåller etiska riktlinjer och principer samt de värderingar som bolagets medarbetare och affärspartners måste signera och följa när man skriver på sitt anställningsavtal/affärskontrakt. Att bryta mot Apollos Code of Conduct är att bryta mot en anställnings- eller affärsöverenskommelse. Här kan du läsa Apollos hållbarhetsarbete under 2017.

För att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt med styrning och tydliga processer i vårt hållbarhetsarbete, har vi låtit en tredje part, Travelife, granska, utvärdera och certifiera vårt arbete. Apollo som researrangör är sedan år 2015 Travelifecertifierade.

Här kan du läsa mer om de organisationer som vi samarbetar med vad gäller såväl mänskliga rättigheter, barns skydd som miljöarbete

Apollo har en tydlig process för hur vi väljer ut hotell och samarbetspartners runt om i världen. Processen för hur vi går till väga hittar du här.