Hållbarhet på våra resmål

Turism är idag en av världens största arbetsgivare. Turism skapar efterfråga på hotell, restauranger, transport och shopping, som i sin tur ger många nya arbetstillfällen och ett inflöde av kapital. Apollos närvaro i olika länder ska dock alltid ske med respekt för människan och den lokala kulturen.

  • Apollo strävar efter att de regler och villkor som ingår i våra leverantörskontrakt, Suppliers Code of Conduct, ska efterföljas.
  • Apollo strävar efter att antalet hållbarhetscertifierade hotell ska bli fler. 
  • Apollo bidrar till branschsamverkan för att driva utveckling av hållbar turism både hemma och på destinationen.

Mänskliga rättigheter

Apollos samarbetspartners på destinationerna förbinder sig via kontrakt att följa relevant lagstiftning i sitt eget land. I tillägg till kontraktet signerar samarbetspartnern Suppliers Code of Conduct, som berör områden som diskriminering, minimilöner och arbetstider. Här kan du läsa mer om DER Touristiks engagemang för mänskliga rättigheter

Barns rättigheter 

Barns rättigheter har en särskild plats hos Apollo och redan 2001 skrev Apollo under uppförandekoden, The Code. Det innebär att Apollo förbundit sig att ha en policy mot barnsexhandel, att all personal utbildas, att kunder informeras i frågor som rör barnsexhandel, att alla samarbetskontrakt har en klausul, och att Apollo årligen rapporterar till ECPAT.

Läs mer om mänskliga rättigheter

Anmäl när ett barn far illa

Djur och natur

Apollo tar avstånd från aktiviteter där djur exploateras. Vi gör inga utflykter eller aktiviteter med djur i fångenskap och redan 2014 tog vi bort aktiviteter som elefantridning och att simma med delfiner.

2014 inledde vi ett samarbete med World Animal Protection Sverige. Apollo har en nära dialog med World Animal Protection Sverige, vars rådgivande roll gällande djur och turism, värderas högt av oss. World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer.

Hållbara hotell

För att Apollo ska kunna hållbarhetssäkra leverantörskedjan uppmanas samtliga hotellpartners att ansöka om hållbarhetscertifiering hos Travelife eller annan liknande aktör inom hållbarhet eller miljö. Det betyder att du som kund får ett större utbud av hotell som arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor att välja bland. Idag erbjuder vi fler än 130 hållbarhetscertifierade eller miljömärkta hotell.