Apollo och flyget

Hållbarhet på våra flyg

Inget sätt att flyga på är så hållbart som en charterresa. Apollo har, med Novair, sedan 2017 Europas mest miljövänliga flygplansflotta genom sina Airbus 321neo. Med denna nya flotta har bränsleförbrukningen reducerats med ca 20%. Under den senaste tioårsperioden, redan innan skiftet av flygplansflotta, hade Novair lyckats med en betydande bränslereduktion genom aktiviteter som gröna inflygningar, effektivisering av ruttnät, smartare materialval etc. Den sammanslagna effekten av dessa aktiviteter har resulterat i minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Apollo fyller också flygplanen till sista stolen. Att fylla sina flygplan till nästan 100%  är väsentligt mer miljövänligt än att flyga med halvtomma flygplan. En annan viktig komponent i flygupplägget är att mellanlandingar görs sällan eller aldrig. Vid ankomst till och avresa från destinationen erbjuds också, enligt samma modell, delade transportlösningar; bussar, båtar.

Denna modell för semesterpaket med kollektiva transportlösningar bidrar i högsta grad till omsorg om miljön och reducerade utsläpp.

  • Apollo ska fortsätta reducera bränsleförbrukningen genom ett omfattande nyttjande av flygindustrins mest klimateffektiva flygplan.
  • Apollo ska fortsätta klimatkompensera alla tjänsteresor.
  • Apollo ska fortsätta uppmana sina resenärer att klimatkompensera för semesterresan.
  • Apollo ska fortsätta utvärdera och byta ut utrustning ombord mot material med mindre miljöpåverkan.
  • Apollo ska genom sitt flygbolag Novair fortsätta samverka med den europeiska flygbranschen för att skapa klimatsmart utveckling och klimatsmart luftfart.

"Do nothing"-scenario

Novair har länge arbetat med att minska bränsleförbrukning från flygplansflottan. Diagrammet visar hur förbrukningen sett ut de senaste åren. Gul linje visar hur det hade sett ut utan effektiviseringsarbetet som genomförts.