Apollo och flyget

Hållbarhet på våra flyg

Inget sätt att flyga på är så hållbart som en charterresa. Apollo har ett nära samarbete med Novair, som sedan 2017 förfogar över en av Europas mest miljövänliga flygplansflottor genom sina Airbus 321neo. Med denna flotta har bränsleförbrukningen reducerats med ca 20%. Under den senaste tioårsperioden, redan innan skiftet av flygplansflotta, hade Novair lyckats med en betydande bränslereduktion genom aktiviteter som gröna inflygningar, effektivisering av ruttnät, smartare materialval etc. Den sammanslagna effekten av dessa aktiviteter har resulterat i minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Apollo jobbar för att fylla flygplanen till sista stol. Att fylla sina flygplan till nästan 100%  är väsentligt mer miljövänligt än att flyga med halvtomma flygplan. En annan viktig komponent i flygupplägget är att mellanlandingar görs sällan eller aldrig. Vid ankomst till och avresa från destinationen erbjuds också, enligt samma modell, delade transportlösningar; bussar, båtar.

Denna modell för semesterpaket med kollektiva transportlösningar bidrar i högsta grad till omsorg om miljön och reducerade utsläpp.

  • Apollo ska fortsätta reducera bränsleförbrukningen genom ett omfattande nyttjande av flygindustrins mest klimateffektiva flygplan.
  • Apollo ska fortsätta klimatkompensera alla tjänsteresor.
  • Apollo ska fortsätta uppmana sina resenärer att klimatkompensera för semesterresan.

"Do nothing"-scenario

Novair har länge arbetat med att minska bränsleförbrukning från flygplansflottan. Diagrammet visar hur förbrukningen sett ut de senaste åren. Gul linje visar hur det hade sett ut utan effektiviseringsarbetet som genomförts.