Anmäl när barn far illa!

Om du på resande fot stöter på eller misstänker sexuella övergrepp på barn, polisanmäl detta till lokal polis, en lokal barnrättsorganisation eller en ambassad. Reser du med någon av de företag som antagit Uppförandekoden (Apollo är ett av dessa) kan du även anmäla detta till vår personal. Vi har samarbete med polis både på turistorten och i Sverige.

Du kan också anmäla informationen direkt på www.ecpathotline.se, möjlighet att göra en anmälan anonymt vid misstanke om sexuell exploatering av barn. Numera kan du även ladda ner en App till din telefon och anmäla direkt på plats via din mobiltelefon.

Många länder har nationella hotlines – fråga din researrangörs personal på plats, leta på destinationen efter information eller fråga på ditt hotell. Det viktigaste är att du alltid delger dina misstankar – sedan är det polisens uppgift att driva ett eventuellt ärende vidare. Misstanke om sexuell exploatering av barn anmäls till lokal och/eller internationell polis. Den svenska Rikskriminalpolisen tar emot anmälningar, även från utlandet, på e-postadressen: [email protected]

I Bangkok, Thailand, finns även en nordisk polissambandsman som tar emot tips gällande sexuella övergrepp mot barn i Sydostasien, främst då förövaren är från de nordiska länderna. Polissambandsmannen nås på: [email protected]

Lämna så detaljerade uppgifter som möjligt om:
-varför misstanken har uppstått
-plats för iakttagelsen (ort, hotell etc)
-datum och klockslag för händelsen
-beskrivning av den misstänkte personen
-vem det utsatta barnet är
-andra som gjort samma iakttagelse (vittnen)

Det går att lämna tips anonymt men det är bra om polisen har möjlighet att kontakta en tipslämnare för kompletterande frågor.

För dig som reser

För att tillsammans kunna skapa en hållbar framtid för turismen och när allt kommer kring – vår planet, behöver vi dig. Om du som medveten resenär vill hjälpa till att bidra till vårt sociala ansvarstagande finns det saker för dig att tänka på och göra. Ställ frågor och krav, var nyfiken och framför allt lämna inte ditt civilkurage hemma!