Ansvar och miljö
Apollos arbete för ansvarsfull turism

Turism och resande är positivt och berikande för de flesta. Turism är också en viktig inkomstkälla för våra resmål. Men med turism finns också ibland en baksida och Apollo strävar efter att tillsammans med resenärer och partners lägga grunden för ett hållbart resande såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Apollo bedriver därför ett aktivt arbete för att uppnå detta och är bland annat den första nordiska researrangör som har certifierats enligt Travelifes kriterier för researrangörer. Totalt har Apollo, i denna certifieringsprocess granskats och godkänts på 200 olika hållbarhetskriterier.

Apollos hållbarhetsarbete -”En bättre Resa”- innebär ett fokus på natur, miljö och medmänniskor där de positiva effekterna av vårt resande ska överväga de negativa. Arbetet fokuseras på:

  • Klimatförändringar
  • Hållbar leverantörskedja
  • Hållbara produkter
  • Mänskliga rättigheter