Rutt för Skärgårdskryss med Kompas, Split – Kotor – Split