Information om pass- och säkerhetsskatt

För inresa till Kap Verde krävs en obligatorisk TSA-flygsäkerhetsskatt som betalas kontant i samband med passkontroll vid ankomst på Kap Verde. Säkerhetsskatten kostar 31 Euro per person för personer som är EU-medborgare. För personer som inte är EU-medborgare tillkommer också ett visum på 25 Euro per person som betalas samtidigt. Observera att det kan bli långa väntetider i passkontrollen.

Passet måste vara giltigt  6 månader från inträdandet i landet.