Endast hotell eller endast flygbokningar med flexibel reslängd

Om du bokat endast reguljärflygbiljett eller endast hotell med flexibel reslängd agerar Apollo som förmedlare. Ordinarie av och ombokningsregler gäller enligt leverantörens regler, vanligtvis är dessa produkter ej återbetalningsbara.

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt företag Apollo omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag Apollo inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på Apollos bokningswebbplats kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har Apollo, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till Apollo för tjänster som inte fullgörs som en följd av Apollo:s obestånd.

Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.