Resevillkor för utflykter (före 1 juli 2019)

Avbokning

Avbokning av en utflykt måste ske senast 36 timmar (1 1/2 dygn) före utflyktens avgång för full återbetalning.

Vid avbokning på grund av sjukdom krävs, för full återbetalning, ett läkarintyg och att utflykten har bokats av före utflyktens avgång. Avbokning ska ske så snart sjukdomen är känd och ska göras till en av Apollos personal på resmålet. Om någon i sällskapet blir sjuk och man vill avboka hela sällskapet, ta kontakt med Apollos personal på resmålet för information gällande möjligheter till återbetalning.

Betalning

Utflykter som köps via webben eller Apollos Reseapp betalas med betalkort/kreditkort (ej American Express och Diners) i SEK/NOK/DKK eller EUR. Vilken valuta man betalar i är beroende på vilken nordisk webbsida eller reseapp som man har gjort sin bokning i. På Destination kan betalning ske med betalkort/kreditkort i SEK/NOK/DKK/EUR eller kontant i lokal valuta.

Återbetalning

Återbetalning av avbokad utflykt sker till det betalsätt som köparen använt vid köptillfället av utflykten. Återbetalningen kan dröja upp till 30 dagar från avbokning är gjord.

För de bokningar som är bokad via webben eller Reseappen sker återbetalning i samma valuta som betalningen är gjord i (SEK/NOK/DKK eller EUR). Vid avbokning av en utflykt som är betald i kontanter på destinationen sker återbetalning i kontanter i lokal valuta. Återbetalning sker enligt en standardsväxelkurs.

Vid utflykter som sträcker sig över flera dagar och/eller innefattar till exempel flygbiljetter och hotellövernattningar sker inte full återbetalning vid sjukdom med läkarintyg. Vid avbokning ta kontakt med Apollos personal på plats för information gällande återbetalningen. Kontaktuppgifter återfinns på utflyktsbiljetten.

Ändras flyg eller hotell (din inbokade resa till destinationen) så att inbokad utflykt ej kan genomföras, återbetalas utflyktens pris om inte en annan likvärdig utflykt kan erbjudas. 

Inställda utflykter

Utflykterna kan under säsongen få ändrat program, utgå, byta dag eller ställas in på grund av för få deltagare. Lokala restriktioner, väder och skäl som vi inte kan råda över kan göra att färdrutter läggs om både väg-och tidsmässigt eller att utflykten ställs in. Likaså kan priset för en utflykt komma att justeras under säsongen. Det kan även förekomma kampanjpriser under utvalda perioder på utvalda utflykter under säsongen.

Minimum antal deltagare för att en utflykt ska genomföras är 12 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utflykt om antalet inte uppfylls senast 24 timmar före utflyktens avgång. 

Vi påtar oss ej kostnader som uppstår i samband med att vi tvingas ställa in en utflykt. 

Det kan förekomma att tid och upphämtningsplats ändras efter att utflykten är bokad. Den nya tiden och upphämtningsplatsen kommer då att meddelas via sms eller telefonsamtal till det mobilnummer som uppgavs vid bokningstillfället. Det är därför av yttersta vikt att resenären tar med sig mobiltelefonen vars telefonnummer man uppgav vid bokningstillfället.