§17 Gruppresor med reguljärflyg

I alla avseenden som ej nämns under Apollos gruppresevillkor gäller Allmänna och Särskilda villkor för paketresor. I vissa fall kan avvikande villkor gälla för specifik leverantör, detta meddelas i sådant fall skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Avtal

Gruppresebeställning avser en gemensam beställning med samma avreseort och avresedatum av ett sällskap om minst 15 personer, eller ett antal personer som separat överenskommits vid beställningstillfället.

Avtalet är bindande för parterna när Apollo skriftligen har bekräftat beställningen och beställaren inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften enligt Apollos anvisningar.

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kontaktperson

Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Apollo. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare om gällande resevillkor samt övriga anvisningar kring resan.

Deltagarlista

Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Apollo tillhanda senast 45 dagar innan avresa, om inget annat avtalats. Observera att minderåringsintyg krävs för deltagare under 18 år som reser utan målsmans sällskap.

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift 1200 kr/person före resor inom Europa, 1500 kr/person för resor till Kanarieöarna, Madeira och Norra Afrika samt 2500 kr/person till långdistansresor. Detta belopp räknas av från slutfakturan. Vid utebliven betalning kan Apollo inte längre garantera beställningen.

Slutlikvid skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresa. Sker orderbekräftelse senare än 40 dagar innan avresa debiteras hela beloppet.

Andra betalningsvillkor kan förekomma, relaterade till leverantörens villkor, dessa villkor meddelas skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Ändringar

Ändringar i reseavtalet som innebär annat resmål, avreseflygplats, flygserie, avresedatum, reslängd eller hotell är att betrakta som avbeställning och nybokning.

Vid namnändringar, gäller det aktuella flygbolagets villkor. Beställaren debiteras då med lägst 200 sek per person, samt leverantörens merkostnad.

Avbeställning

Avbeställning skall göras skriftligen av beställaren för att vara giltig. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår.

Avbeställning antal dagar före avresa 1-10%* 11-50%* 51-100%*
91< dagar 0 0 Anmälningsavgift
60-90 0 Anmälningsavgift 50%
31-59 0 50% 100%
0-30 100% 100% 100%

 

*Avbeställd del av avtalad grupp, kostnad per person

Avvikelser från ovanstående regler kan förekomma beroende på leverantörens villkor, detta meddelas i så fall skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Vid avbokning av extra arrangemang och kringarrangemang, så som middagar, teaterbiljetter och liknande, som inte kan återlösas hos leverantörer, återbetalas ej.  Extra arrangemang och kringarrangemang som avbokas 14 dagar innan avresa återbetalas ej.

Om avbokning av en resenär medför en extra kostnad för övriga resenärer, exempelvis enkelrumstillägg, betalas detta utöver ordinarie avbokningskostnader. 

Reservationer

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Apollos kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure.

Avbeställningsförsäkring

För avbeställningsförsäkringen samarbetar Apollo med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen ger exempelvis skydd om du tvingas avbeställa din resa på grund av att du blivit sjuk, eller om sjukdom drabbat någon nära anhörig. Försäkringen täcker även eventuella ombokningskostnader, om du drabbas av någon av nämnda händelser. För mer information och fullständiga villkor, se www.gouda-rf.se.

Är ni fler än 10 personer som tecknar avbeställningsförsäkringen i samma bokning utgår en rabatt. Avgiften för försäkringen är då 3 % av totalpriset på resan, rabatten inkluderad.