Pass och Id-handling

Enligt nya EU-direktiv har Sverige infört krav på ID-kontroll av flygpassagerare vid incheckning och ombordstigning på planet. Detta för att säkerställa att en passagerare som har checkat in bagage också medföljer på flygningen. Kravet gäller samtliga utrikes avgångar. Godkända ID-handlingar är pass, körkort och SIS-märkta ID-kort.

Mer information om pass hittar du här!