Förseningar

Inget flygbolag kan undvika flygförseningar. Att förseningar uppstår kan bero på många olika faktorer, som trängsel i luftrummet, tekniska orsaker, väderförhållanden och liknande. Vid eventuella förseningar gör Apollo och flygbolaget allt för att lindra effekten av förseningen. Tänk på att ha minst 2,5 timmar tillgodo mellan anslutning och flygresa både på ut- och hemresa eftersom förseningar kan uppstå.

Apollo och flygbolagen ansvarar inte för konsekvenser som missad utresa alternativt anslutning på grund av försenade flyg. Ersättning för detta utgår ej heller. En reseförsäkring kan i vissa fall ge täckning för liknande utgifter. Reseförsäkring Plus ersätter till viss del merkostnader vid missad bokad anslutning på hemresan till följd av försening. Ersättning ges även vid större förseningar.

Reseförsäkringen är det enklaste sättet att skydda sig mot oväntade kostnader i samband med förseningar.