Barn

Barn under 5 år får inte resa utan sällskap av vuxen resenär. Barn mellan 5 och 12 år får resa själva, men måste då ha ett speciellt tillstånd som erhålls hos flygbolaget i förväg. Kontakta det aktuella flygbolaget för ytterligare information.

För resande med nyfött barn gäller att allmänhälsan är god hos både moder och barn. Barnet måste vara minst sju dagar gammalt och helt friskt/utan komplikationer. Om födsel skett med kejsarsnitt utan komplikationer, kan modern resa efter 7 dagar med uppvisande av läkarintyg. Utan läkarintyg kan resa genomföras tidigast efter 14 dagar.