Avvisning av passagerare

I enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser kan flygbolaget vägra transport av passagerare som är påverkade av alkohol eller narkotika. Transport kan också nekas den som inte följer säkerhetsbestämmelser och instruktioner givna av flygbolagets personal. Vid hot/skadegörelse eller annan händelse som orsakar merkostnad debiteras ansvarig passagerare och kan i förekommande fall polisanmälas.