Hotellet är certifierat enligt Green Star.

Hotellet är certifierat enligt Green Star. Green Star Hotel Certificate tilldelas hotell i Egypten för deras engagemang inom miljövänlig ledning/drift och socialt ansvarstagande. Hotellet måste uppfylla 100% av de obligatoriska kraven, ytterligare miljö- och sociala åtgärder och innovativa metoder krediteras utöver det. Allt verifieras sedan i en oberoende revision.

Green Star Hotel Certification Program är ett nationellt certifierings- och kapacitetsuppbyggnadsprogram som stöttas av det egyptiska turismministeriet. Syftet är att förbättra kvaliteten och miljömedvetenheten samt höja konkurrenskraften och miljöprestanda för boenden inom den egyptiska turistindustrin. Certifieringen finns i tre nivåer; tre, fyra eller fem stjärnor, beroende på hur utvecklat hotellet är i sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

 Genom att börja med nyckelsektorn i den egyptiska turistnäringen, hotellsektorn, tas genom Green Star ett första steg för att flytta hela turistsektorn mot en mer hållbar framtid. På längre sikt hoppas Green Star att andra sektorer som kryssningsfartyg och dykning kan följa.

Här kan du läsa mer om Green Star