Vinster

1:a pris i alla sex kategorier:

5 000:- i presentkort hos Apollo

Tävlingsdatum

  • 27/4 – 7/5  - Nominering
  • 8/5 – 15/5 – Röstning - rösta på din favorit!
  • 16/ - 20/5 - Juryn väljer vinnaren bland de 5 bästa i varje kategori
  • 20/4 - Vinnarna presenteras på apollo.se 
     

Villkor

De fem bidrag från respektive kategori som har fått flest röster bedöms av en jurygrupp. Jurygruppen består av Apollos personal tillsammans med en extra invald jurymedlen för respektive kategori. Juryn utser vinnarna och deras beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.

Alla som är folkbokförda i Sverige och uppfyller kraven nedan kan delta i tävlingen. Anställda på Apollo/Novair/Golf Plaisir samt deras anhöriga kan ej delta i tävlingen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten kan inte bytas mot kontanter. I och med deltagande i tävlingen godkänner den tävlande att dennes personuppgifter sparas och kan komma att användas av Apollo Sverige i marknadsföringssyfte med prenumeration på Apollos nyhetsbrev. Apollo behandlar personuppgifter i enighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Presentkortet gäller endast som betalning av Apolloresa bokad direkt via Apollos hemsida eller hos någon av våra reseförsäljare. Presentkortet kan inte användas ombord på flyget eller nere på någon av våra destinationer. Det används endast som betalning av resa. Presentkortet är giltigt i två år. Vinnaren meddelas per mejl och publiceras i Apollos egna kanaler (hemsida, blogg, facebook etc).

Ansvarig för tävlingsvinst, upplägg och genomförande:

Apollo Sverige
Ynglingagatan 2
113 47 Stockholm

Apollo förbehåller sig rätten att rätta till korrekturfel samt andra felaktigheter under tävlingen gång.