Ansvar och miljö
Vi vill ta med dig på en bättre resa

I 30 år har Apollo arrangerat resor till solen. Nu vill vi, tillsammans med vårt flygbolag Novair, ta med dig på "En bättre resa".

Turismens närvaro är en viktig inkomstkälla för det lokala näringslivet och tillsammans med resenärer och partners vill vi lägga grunden för ett hållbart resande. Och Apollo tar globala miljöfrågor på allvar. Det handlar om ett långsiktigt arbete med att bland annat att hitta lösningar för att minska den negativa miljöpåverkan i luften och på marken.

Ett hållbart resande handlar även om det sociala ansvaret, där barnskydd och arbetsvillkor är några av våra hjärtefrågor. Med stöd och utbildning och tydliga villkor ställer vi tydliga krav på våra partners i frågor kring mänskliga rättigheter.